Företaget Secura

Företaget Secura

Secura Sweden AB har stor erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av brandklassade skåp. Produktionen av våra egenutvecklade produkter sker vid vår moderna fabrik i Bollnäs där vi även bedriver viss legotillverkning och diverse specialproduktion av t.e.x pelletsbrännare. Vår tillverkning är uppdelad i två större produktområden. Dels brandklassade arkivskåp serie SA, för säker förvaring av lite större mängder handlingar och dels våra brandavskiljande exponeringsskåp serie SGS. Syftet med de brandavskiljande exponeringsskåpen är att ge maximal varuexponering alla dagar som det inte brinner och samtidigt skydda personal, kunder och byggnad den dag som man drabbas av en brand.

Vår största marknad är Sverige som står för ca 70 % av vår omsättning och resterande är fördelat på övriga nordiska länder och några europeiska. I första hand Frankrike och Holland men även Österrike, Schweiz och Tyskland.

Utanför Sverige säljs våra produkter via olika agenter som i vissa fall säljer skåpen under vårt namn alternativt som en egen produkt under eget namn. För våra internationella kontakter läs mer här…

I Sverige säljs våra produkter i första hand via våra återförsäljare så som kontorsfackhandeln, postorder, arkivföretag, säkerhetsföretag och liknande.  Exempel på kontorsfackhandeln är t.ex. Kinnarps, Input, EFG, Edsbyn mm. Inom arkivsegmentet finns t.ex. Bruynzeel Storage soulutions och Skandex AB som båda är kunniga inom brandklassad förvaring. Som postorderföretag kan t.ex. Witre nämnas tillsammans med Johnson & Co, Gigant (Tools) mm. Våra produkter tillverkas därmed inte bara lokalt i Sverige utan kan även köpas in lokalt, oavsett om ni finns i Kiruna eller Ystad.

Historia

Kastar vi en blick på företagets historia ser vi att Secura grundades för ca 28 år sedan (1988) av Roland Dahlstedt som drev verksamheten fram till 2013. Därefter tog Rickard Dahlstedt (sonen) över ledningen av verksamheten.

Redan från start har vi utvecklat egna produkter och lösningar för brandklassad förvaring. Den första serien brandklassade skåp som började tillverkas var BDD-serien som bestod av 3 storlekar brandklassade dokumentskåp (120P) framtagna för att kunna placeras direkt vid arbetsplatsen och där skydda de handlingar som används dagligen. BDD-serien som på senare år bytte namn till SD-serien (SD110, SD 160) tillverkades ända fram till och med Juni i år (2013) då den ersättes med nya produkter. 1990 lanserades vi våra brandklassade kassaskåp serie BDK som byggde på BDD-seriens 3 olika storlekar men som förutom att ha brandklass 120 P även hade inbrottsklassningen SS 3493 som var den korrekta testen för ett Kassaskåp. Namnet kassaskåp används idag till det mesta med lite tjockare väggar, men BDK-serien var en av de få skåpen som egentligen var ett kassaskåp. Tillverkningen av BDK-serien lades ned 2002 i samband med att vi flyttade tillverkningen från Tierp till Ånge och är numera historia. Våra brandklassade arkivskåp serie BDA eller som den heter idag SA-serien började produceras och säljas redan 1991 och står fortfarande för den största försäljningen idag. SA-serien har uppdaterats löpande under de senaste 20 åren allt eftersom nya metoder eller teknik blivit tillgänglig.

1998-99 utvecklade vi våra första brandavskiljande exponeringsskåp under namnet BDG-serien. Idag heter serien SGS-serien och består av 4 olika storlekar anpassade till dagens butiksstandarder och behov. Försäljningen av våra brandavskiljande exponeringsskåp ökar både i Sverige och utomlands, vilket gjorde att vi under 2010-11 satsade på en större uppdatering av serien med nya dörrkonstruktioner, belysning, dörrstängare och liknande. Syftet var att få mer fokus på hur man exponerar varorna rent försäljningsmässigt än att bara tala om vilken klassning skåpen skall ha för att skydda vid brand. Onekligen så brinner det ju, men de dagar som det inte brinner är fortfarande ganska många mer. Fler och fler kunder upptäcker fördelarna med våra brandavskiljande exponeringsskåp, och kan också vittna om att försäljningen av brandfarliga varor kan öka samtidigt som kunder, personal och byggnader också skyddas på rätt sätt.

Mellan 1989-2001 skedde all produktion av våra egna produkter vid Samhalls fabrik i Tierp. 2002 flyttades tillverkningen till Ånge där vi samarbetade med Elkapsling AB vad gäller personal och lokal. Vi ägde redan då själva viss utrustning som krävs för att tillverka våra produkter, så som fixturer, blandare och fyllningsanläggning m.m. vilket också gjorde beslutet att bygga en helt egen fabrik 2006 mycket lättare. För att få upp tillverkningsvolymer samt även för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla nya produkter beslutade vi 2006 att investera i en helt egen produktion. Första kvartalet 2007 stod vår egna fabrik klar i Bollnäs, dit vi flyttade bland annat tack vare närheten till våra underleverantörer. Idag tillverkas SA-serien, SGS-serien, ST-serien samt en hel del tillbehör och inredningar i Bollnäs.

Historia