I vår fabrik sker bockning av plåt till våra brandklassade arkivskåp

Vår fabrik i Bollnäs – modern produktion fram till leverans

Vår moderna fabrik i Bollnäs byggdes helt ny under 2006 och invigdes i januari 2007. Produktionsytan är totalt på ca 2 300 kvadratmeter upptas i första hand av vår unika fyllningsanläggning, där vi blandar och fyller våra skåp med det isoleringsmaterial som gör att arkivskåpen skyddar handlingar vid brand eller ser till att våra brandavskiljande displayskåp hindrar brandfarliga varor från att antändas. Utöver fyllningsanläggningen finns även detalj- och plåtlager, arbetsplatser för svets samt montering/slutmontering.

Innan ett brandklassat arkivskåp kan lämna vår fabrik för att levereras till ert kontor/arbetsplats, passerar produkten ett antal stationer som vi sammanfattar i 5 olika moment. Plåt, Svets och sammansättning, Lack, Fyllning, Montering.

 

Bockning och stansning av alla plåtdetaljer

Bockning och stansning sker idag hos vår underleverantör Weland AB i Smålandstenar. De använder sina modernaste maskiner för att bocka och stansa alla detaljer till våra brandsäkra arkivskåp, brandavskiljande exponeringsskåp samt inbrottsklassade tobaksskåp som sedan levereras i batcher upp till vår fabrik i Bollnäs.

På bilden sker bockningen av en 2 meter lång dörrplåt till SA 580 i en toppmodern Salvagnini. Hela dörren skapas ur en enda 1 mm plåt vilket ställer mycket höga krav på tekniken och utrustningen.

Läs gärna mer om Weland AB här….

Bockning och stansning av plåt till våra brandklassade arkivskåp.
Svetsning av dörrar till arkivskåp

Svetsning av dörrar och stomme är ett precisionsarbete

Svetsning sker med precision. Dörrar och stommar produceras separat ända fram till dess att vi slutmonterar och kundanpassar skåpen. För att det skall vara möjligt måste alla dörrar respektive stommar för varje modell alltid vara exakt lika. Vi löser det dels genom exaktheten i bockningen ovan, samt framför allt genom att alltid använda fixturer vid sammansättning och svets. Att använda fixturer innebär att plåtarna låses fast i en mall som alltid är lika, och därefter svetsas ihop vilket gör att alla dörrar och alla stommar är exakt lika.

Det ger oss möjligheterna till snabbare tillverkning och dessutom gör det att vi även i efterhand kan byta ut en dörr på ett brandklassat arkivskåp som t.ex. skadats vid transport eller flytt mm vilket annars kan vara svårt.

 

Sammansättningen av inner- och ytterstomme har betydelse för maximala brandskyddet

För att få det maximala brandskyddet har vi en unik lösning för att sätta samman den inre stommen med den yttre som gör att vi får ett väldigt bra skydd i stommen. Den yttre plåten (som utsätts för direkt hetta vid brand) möter endast den inre stommen i framkanten via en aluminiumlist som dessutom ligger skyddad bakom dörrarna. Det finns alltså ingen kontakt mellan den yttre plåten och den inre plåten (invändigt i skåpet) i rygg, sidor, botten eller topp, utan där ligger plåten helt fri och möter endast vår brandisolering. Vi använder samma stomme som till våra brandklassade arkivskåp även till våra brandavskiljande displayskåp, vilket gör att just SGS-serien har ett mycket högre skydd än vad som SP2369 testen egentligen kräver.

maximala brandskyddet
Pulverlackering av bakstycken till arkivskåp och brandavskiljande skåp

Pulverlackering sker hos vår närmaste granne

Samtliga detaljer till våra brandklassade arkivskåp och brandavskiljande exponeringsskåp får sin färg genom pulverlackering av vår underleverantör Kesam AB. Våra fabriker ligger precis intill varandra med direktaccess via internport, vilket gör att vi inte behöver transportera skåpen för att få dem lackerade.

Närheten till Kesam ger oss även en annan stor fördel när det gäller t.ex. andra legoarbeten där vår expertis är konstruktion, svets och montering medan Kesams expertis är allt inom lackering.

Läs gärna mer om Kesam AB här…..

Preparering före fyllning ger optimal stabilitet

För att garantera att inget vrider sig i samband med att vi fyller stommarna med brandisolering säkras alla skåp upp först. Vi kallar det preparering och i korthet innebär det att vi fixerar väggarna invändigt samt själva öppningen där dörrarna skall monteras. Vid fixeringen av dörrhålet används en fast skiva med med samma kolvpositioner som dörrarna har (se bild) vilket säkerställer passformen ytterligare. Därefter lägger vi ned stommarna framåt på vagnar och fixerar dem i magasin om 10-12 skåp per vagn.

Eftersom vi använder samma stomme till både våra brandsäkra arkivskåp och våra brandavskiljande skåp är tillvägagångssättet lika för båda serierna.

Preparering av arkivskåp före fyllning
Fyllning med brandisolering i våra brandsäkra arkivskåp och brandavskiljande displayskåp

Brandisolering med vår unika fyllningsteknik

Brandisolering, som består av en specialbetong, blandas i en separat blandare och pumpas sedan ut via slangar till vagnarna där skåpen ligger fixerade. Vår unika fyllningsteknik gör att vi slipper damm och smuts som annars är ett stort problem vid betonghantering.

Vi använder samma fyllningsteknik till både våra brandsäkra arkivskåp och till våra brandavskiljande displayskåp

Montering och kundanpassning

När betongen härdat är det dags för montering och anpassning av stommarna. Vi reser upp stommarna direkt på pallar och där färdigställs de till dellager. Detsamma gäller alla dörrar som är fyllda med brandisolering. De ligger kvar i vårt dörrmagasin där vi har plats för över 300 dörrar samtidigt. Härifrån är allt sedan kundstyrt, så när vi får beställningar på olika modeller skåp, plockar vi fram rätt stomme och dörr, monterar i valt lås och inredning samt packar skåpen för säker transport till kund.

Vårt tillverkningssätt gör att vi kan leverera helt kundstyrda arkivskåp och brandavskiljande skåp med kort varsel.

Montering dörrar på ett brandsäkert arkivskåp
Arkivskåpet eller brandavskiljande skåpet klart för leverans.

Leverans till er!

Nu är det dags för leverans! När arkivskåpet är packat skickas det antingen med med Schenker eller Posten Logistik till någon av våra samarbetspartner i Sverige eller Norden som specialiserat sig på säker intagning av tyngre gods, alternativt direkt till er om ni själva väljer att ta in skåpet i kontoret/butiken eller liknande.

De brandavskiljande skåpen är ganska lätta att ställa på plats själv medan vi rekommenderar att ni använder vårt transportsätt med intagning till anvisad plats för SA-serien.