Behovsanalys och dimensionering

Vilket arkivskåp är rätt för er? Vi lägger stor vikt vid att våra lösningar verkligen motsvarar de krav på funktion, tillgänglighet och säkerhet som våra kunder ställer. Därför kommer vi gärna ut till er och på plats hjälper er att gå igenom era krav och förutsättningar och sedan presenterar ett förslag som är direkt anpassat till er.

Har man inte kunskap om branschen eller de olika klassningarna och lösningarna som finns blir det lätt fel, så att t.ex. fel saker förvaras i skåpet eller att man har fel skydd den dagen skadan sker. Eftersom det är säkerhet vi arbetar med, och vi skall skydda oss den dagen vi drabbas av ett inbrott eller framför allt en brand, så är det helt avgörande att man har rätt lösning och förvaring den dagen det händer.

Arkiv– och säkerhetsseminarium/ utbildningar

Vi kan hjälpa till med flera olika varianter av seminarium och utbildningar med säker förvaring i fokus.

Varför behöver en verksamhet ha säker förvaring av handlingar? Vilka lagar och regler gäller för privata verksamheter respektive offentliga och varför finns dem? Hur skall en allmän handling hanteras och förvaras? Vad gäller för journaler? Behöver skolor skydda papper mot brand osv. osv. Detta är bara några av de frågor som vi gärna hjälper till att reda ut.

Inventering och registrering av befintliga skåp och arkiv.

Vi går igenom alla era befintliga skåp och registrerar dem. Syftet är att få en överblick av ert nuvarande innehav av skåp, hur de är klassade och vad de kan användas till.

Ofta har man flera arkivskåp inom verksamheten som kan vara köpta vid olika tillfällen och till olika syften. Dokumentskåp, hängmappsskåp, kassaskåp, värdeskåp, säkerhetsskåp, deponeringsskåp, datamediaskåp, arkivskåp, brandklassat, brandsäkert, brandisolerat, brandskyddande mm. Alla skåp har sitt respektive syfte och att rätt skåp används till rätt saker är helt avgörande vid en brand eller inbrott. Vi har en unik erfarenhet i verksamheten som gör att vi har kunskap om de flesta olika skåp som har tillverkats genom åren och som kan finnas på marknaden.

 

Utveckling av kundanpassade lösningar

Vi har genom åren utvecklat flera kundanpassade lösningar inom säker förvaring. Då vi själva har stor erfarenhet av att utveckla och producera brand- och inbrottsklassade skåp samt även ett stort kontaktnät i branschen, så kan vi ofta hjälpa till med att ta fram och producera, alternativt hjälpa till med att hitta de lösningar som ni efterfrågar.

Till höger ser ni t.ex. ett säkert transportskåp som utvecklades för säker transport av t.ex. bärbara datorer och liknande stöldbegärlig utrustning samt ett säkert jalusiskåp för t.ex. tobaksexponering.