Brandavskiljande displayskåp serie SGS

Secura brandavskiljande displayskåp för brandfarlig vätska och aerosoler, är utvecklade för att ge maximal varuexponering och därmed ökad försäljningen av brandfarliga vätskor och aerosoler alla dagar som det inte brinner!

Den dagen ni drabbas av en brand, avskiljer våra skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden så att de inte bidrar till ett okontrollerat och mycket farligt brandförlopp. Genom att avskilja de brandfarliga varorna från branden, bidrar skåpen till en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och därmed minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS  1996:2 och testen SP 2369 klass 1.

Läs gärna mer om hur vi tänker runt Design, Användning och Säkerhet ovan, eller ta hem en sammanställning av våra viktigaste produktargument som en pdf här….

Öka försäljningen med rätt exponering – Belysningen avgör!

För att få rätt exponering av de brandfarliga varorna rekommenderar vi starkt att ni kompletterar ertt brandavskiljande displayskåp med vår kraftfulla LED belysning. Den består av två LED-stripes snyggt monterade längs med hela höger- respektive vänster sida. Belysningen ger ett klart och starkt sken jämt fördelat över hela skåpet vilket gör att de brandfarliga varorna som vi vill sälja lyfts fram på ett till och med bättre sätt än varorna som står fritt på hyllorna. Kablar och transformator ligger dolda bakom täckplåtar vilket också ger ett rent och snyggt intryck.

Skåpet behöver inte vara vitt!

SGS-serien är som standard pulverlackerad i Ral 9010 som är en neutral färg som inte tar uppmärksamheten från varorna i skåpet. Som alternativ till att vara neutral så kan man ju också använda färgen på skåpet som ett sätt att skapa uppmärksamhet. Vi har tack vare vår tillverkningsteknik möjlighet att leverera skåpen i vilka färger som helst!

Brandavskiljande displayskåp SGS 460 LED Röd small

Nyhet SGS 460 LED Orange Nyhet SGS 460 LED Grön


SA210 passar i butiksmiljö med lägre hyllsektioner

SGS 210 – passar i butiksmiljö med lägre hyllsektioner

Securas brandavskiljande skåp modell SGS 210 är ett lågt 60-sektionsskåp avsett för brandfarliga varor. Skåpet är 1400 mm högt, vilket gör det lämpligt att placera i butiksmiljö där man valt att använda lägre hyllsektioner. Skåpet levereras med 3 st flyttbara hyllor samt en bottenhylla.

För optimal exponering finns som tillval en LED belysning som monteras invändigt längs hela höger- respektive vänster sida. Andra praktiska tillbehör är perforerad hylla med uppsamlingstråg, hyllavdelare, trådhylla för sprayburkar/aerosoler.

Skåpen är testade och godkända i Klass 1 enligt SP 2369 och P-märkta av SP.

Varje hylla rymmer 24 st 1-litersflaskor. Totalt 96 st stående 1-literflaskor plus ett överutrymme.

Utvändigt mått: 1440*595*510 mm

Invändigt mått: 1200*495*360 mm

Klassificering: SP 2369 Klass 1

Vikt: 190 kg

PDF

SA330 passar i butiksmiljö med lägre hyllsektioner

SGS 330 – passar i butiksmiljö med lägre hyllsektioner

Securas brandavskiljande skåp modell SGS 330 är ett lågt 90-sektionsskåp. Skåpet är 1400 mm högt, vilket gör det lämpligt att placera i butiksmiljöer där man valt att använda lägre hyllsektioner.

Skåpet levereras med 3 st flyttbara hyllor samt en bottenhylla. För optimal exponering finns som tillval en LED belysning som monteras invändigt längs hela höger- respektive vänster sida. Andra praktiska tillbehör är perforerad hylla med uppsamlingstråg, hyllavdelare, trådhylla för sprayburkar/aerosoler.

Skåpen är testade och godkända i Klass 1 enligt SP 2369 och P-märkta av SP. Varje hylla rymmer 36 st 1-litersflaskor. Totalt 108 st stående 1-literflaskor plus ett överutrymme.

Standardinredning: bottenhylla samt 3 st flyttbara hyllor.

Utvändigt mått: 1440*865*510 mm

Invändigt mått: 1200*760*360 mm

Klassificering: SP 2369 Klass 1

Vikt: 225 kg

PDF

SGS460 med LED-belysning för optimal exponering

SGS 460 – LED-belysning ger optimal exponering

Securas brandavskiljande skåp modell SGS 460 är ett fullhögt 90-sektionsskåp. Skåpet är 1952 mm högt, vilket gör det lämpligt att placera utmed vägg eller ute i butiksmiljön om man har höga hyllsektioner. För optimal exponering finns som tillval en LED-belysning som monteras invändigt längs hela höger- respektive vänster sida.

Skåpet levereras med 5 st flyttbara hyllor samt en bottenhylla. Andra praktiska tillbehör är perforerad hylla med uppsamlingstråg, hyllavdelare, trådhylla för sprayburkar/aerosoler.

Skåpen är testade och godkända i Klass 1 enligt SP 2369 och P-märkta av SP.

Varje hylla rymmer 36 st 1-litersflaskor. Totalt 216 st stående 1-literflaskor fördelat på 6 höjder.

Standardinredning: bottenhylla samt 5 st flyttbara hyllor.

Utvändigt mått: 1980*865*510 mm

Invändigt mått: 1730*760*360 mm

Klassificering: SP 2369 Klass 1

Vikt: 285 kg

PDF

SA990 optimerat för exponering av varor på halvpallar.

SGS 990 – för optimal exponering av halvpallar

Securas brandavskiljande skåp modell SGS 990 används i första hand till exponering och hantering av halvpallar. Skåpet är som standard utrustad med 4 st flyttbara hyllor men kan också utrustas med en pallsockel för halvpalls hantering. Vi har även möjlighet att utrusta skåpet med en utdragbar pallvagn som skyddar skåpet vid i- och urlastning.

För optimal exponering finns som tillval en LED belysning som monteras invändigt längs hela höger- respektive vänster sida. Andra tillbehör är standardhylla i plåt alt. perforerad hylla med uppsamlingstråg, hyllavdelare, trådhylla för sprayburkar/aerosoler.

Skåpen är testade och godkända i Klass 1 enligt SP 2369 och P-märkta av SP.

Rymmer 1 st halvpall samt ca 70 st 1-liters flaskor på hyllan, alternativt ca 420 st. 1-liters flaskor fördelat på 6 st hyllor.

Standardinredning:
•  4 st flyttbara hyllor

Utvändigt mått: 2010*1010*720 mm

Invändigt mått: 1785*900*600 mm

Klassificering: SP 2369 Klass 1

Vikt: 400 kg

PDF

Bildgalleri