Säker förvaring av Litium-Jon batterier

Brandisolerade batteriskåp serie LB

Securas batteriskåp serie LB är ett enklare brandisolerat skåp utrustat för säker laddning och förvaring av litium-jon batterier. Skåpet är brandtestat för utvändig brand enligt testmetod SP 2369 vilket innebär att det ger ett första skydd både vid utvändig och vid invändig brand. Skåpet är sedan utrustat med parkopplade brandvarnare placerade invändigt och utvändigt på skåpet, vilket innebär att man får en tidig varning om ett av batterierna skulle gå i termisk rusning.

  • Skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt i sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (isoleringsmaterial enligt Euroclass A1)
  • En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan vilket försvårar uppbrytning om man avlägsnar gångjärnen
  • Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanden vilket förhindrar inslagning och skyddar espanjolettlåsningen
  • Handtaget är försett med brytpunkt och cylinderlås från ASSSA med 2 st nycklar som standard

Standardutrustning är transportsockel för enkel hantering, indragen el med ett 6-vägs grenuttag med överspänningsskydd, samt perforerade hyllor för att ev. rök från ett batteri snabbt når den invändiga rökdetektorn som är placerad i taket. Varningsdekaler är placerade på utsidan av skåpet som förklarar hur man skall agera vid ett ev. larm.

  • Brandisolerat- testat för yttre brand enligt SP 2369
  • Invändigt och utvändigt brandlarm - 5 års batterier
  • Perforerade hyllor
  • Transportsockel
  • Laddningsmöjligheter
  • Tydliga varningsskyltar
LB 2004

Brandisolerat batteriskåp modell LB 2004

Standardutrustning: Sockel för enkel hantering, nyckellåsning, 5 st flyttbara perforerade hyllor, indragen el och ett grenuttag med överspänningsskydd, varningsskylt samt invändigt och utvändigt brandlarm.
Brandklass: Ingen klassning men testat för utvändig brand enligt SP 2369, vilket innebär 10 minuter brand på dörren och 20 minuter på sidan.

Utvändiga mått: 2095*1000*470 mm
Invändiga mått: 1930*925*410 mm
Vikt: 125 kg

Faktablad: LB-serien

LB 2004

Brandisolerat batteriskåp modell LB 2006

Standardutrustning: Sockel för enkel hantering, nyckellåsning, 5 st flyttbara perforerade hyllor, indragen el och ett grenuttag med överspänningsskydd, varningsskylt samt invändigt och utvändigt brandlarm.
Brandklass: Ingen klassning men testat för utvändig brand enligt SP 2369, vilket innebär 10 minuter brand på dörren och 20 minuter på sidan.

Utvändiga mått: 2095*1000*620 mm
Invändiga mått: 1930*925*470 mm
Vikt: 145 kg

Faktablad: LB-serien

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er