Säker förvaring av litiumbatterier

Batteriskåp SGB-serien

Securas batteriskåp serie SGB är utvecklad för förvaring och laddning av litiumbatterier. Skåpen är som standard utrustade med flyttbara hyllor, bottentråg samt luftstoser för in- och utluft. För att skåpen skall ge ett komplett skydd bör de utrustas med FirePro släcksystem som släcker brand i litiumbatterier under 30 minuter. Utöver släcksystem kan vi även utrusta skåpen med t.ex. säkrade kabelgenomföringar som sluter igen vid brand, grenuttag för laddning samt larmsystem med ljud- och ljussignal, rökdetektor mm.

FirePro brandsläcker (EX100LI) är avsedd för att släcka brand i fast material, i vätskor och gasbränder samt elmaterial och litium-/litiumjonbatterier. Den stoppar ej den termiska rusningen, men släcker i 30 minuter. Den termiska rusningen upphör endast då energin är slut.

För mer information och utrustningsmöjligheter se faktablad här: SGB-serien

Bild saknas

SGB 100

Standardskåp exklusive utrustning

Utvändiga mått: 1080*635*618 mm
Invändiga mått: 820*490*410 mm
Vikt: 182 kg

Faktablad: SGB-serien

Bild saknas

SGB 200

Standardskåp exklusive utrustning

Utvändiga mått: 1080*1137*618 mm
Invändiga mått: 820*1000*410 mm
Vikt: 297 kg

Faktablad: SGB-serien

Bild saknas

SGB 300

Standardskåp exklusive utrustning

Utvändiga mått: 1950*635*618 mm
Invändiga mått: 1620*490*410 mm
Vikt: 287 kg

Faktablad: SGB-serien

Batteriskåp 2

SGB 400

Standardskåp exklusive utrustning

Utvändiga mått: 1950*1137*618 mm
Invändiga mått: 1620*1000*410 mm
Vikt: 453 kg

Faktablad: SGB-serien

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er