Secura

Om Secura

Secura har funnits i över 75 år. Vi har designat, tillverkat och sålt över en kvarts miljon brand- och inbrottsklassade förvaringslösningar.

Securas historia i korthet

Kassaskåpsfabrik sedan 1944

Det som idag är ett modernt huvudkontor i Uppsala och produktion av egentillverkade produkter i den polska staden Tczew tog sin början redan 1944.

Då grundade Hans Dahlstedt företaget Hans Dahlstedt Kassaskåpsfabrik. I början av 60-talet bytte det namn till HADAK och under sent 80-tal startades även Svenska Skåpmodul AB. I slutet av 90-talet fick Secura sitt nuvarande namn, för att bli mer internationellt gångbart då våra produktlösningar även hade börjat säljas i flertalet europeiska länder.

Securas säkerhetslösningar

När tyngden är av lägsta vikt

Som ledande aktör inom förvaringslösningar har vi ett omfattande sortiment av brand- och inbrottsklassade skåp. Något som också satt våra produkter på kartan är deras utformning. Den isoleringsmetod som Securas tillverkning i Polen använder gör skåpen är tunna och produkterna jämförelsevis lätta, utan att kompromissa på säkerheten. Dessutom gör den användarvänliga designen våra kunder ständigt nöjda. Även de dagar då det inte brinner eller ett inbrottsförsök äger rum.

Secura i Sverige och utomlands

Securas största marknad är Sverige, som står för ungefär 70 % av omsättningen. Resterande försäljningsvärde är fördelat mellan övriga nordiska länder samt flera länder i Europa, däribland Frankrike, Holland, Österrike och Schweiz.

I Sverige säljs våra produkter via våra återförsäljare som utgörs av bland annat kontorsfackshandeln, arkivföretag och säkerhetsföretag. Utanför Sverige sköts försäljningen av distributörer, antingen under vårt namn eller som egna produkter.

Vilken förvaringslösning behöver ni?

Låt oss på Secura ta reda på det.