Så går det till

Om ni önskar vår hjälp med att hitta en lämplig förvaringslösning för just ert behov, är ni mycket välkomna att kontakta oss direkt. Vi går då först tillsammans igenom vad det är för material och vilka volymer som skall förvaras säkert. Sedan går igenom vad det är vi skall skydda mot, samt även hur ni vill placera förvaringen. Allt för att kunna ge er ett förslag som säkerställer att ni får en trygg och lättanvänd förvaringslösning.

Så går det till på Secura

Pärmar, hängmappar, nycklar, brandfarliga vätskor eller kanske rent av guldtackor?

Läs mer

Är det mot brand, inbrott eller kanske intern sekretess, som att uppfylla kraven i GDPR?

Läs mer

På lagret, i butiken, laboratoriet, inne på kontorsrummet, i korridoren eller kanske i källaren?

Läs mer

Vi sammanställer ett komplett förslag, levererat och installerat enligt era önskemål.

Läs mer

Vad vill ni skydda?

Rätt inredning och kapacitet

För att vi skall kunna säkerställa att den förvaringslösning vi föreslår, verkligen skyddar innehållet den dagen ni drabbas av en brand, ett inbrott eller annan skada, måste vi först veta vad det är för material och vilka volymer som skall skyddas.

Det är viktigt att det är lika enkelt för er att använda vår säkra förvaringslösning som det är att använda er nuvarande lösning. Trots allt brinner det inte, eller sker inbrott varje dag, utan de flesta dagarna kommer ni att använda vår lösning som vilken förvaring som helst. Det är därför viktigt att storleken är rätt samt att inredningen är anpassad för just ert behov.

 

 

Vilket material

Pärmar, akter, hängmappar, ståmappar, journaler, ritningar, hårddiskar, usb-sticks, guld och juveler, kontanter, vapen, nycklar, servrar, laptops, ipads, mobiltelefoner, tobak och cigaretter, varuautomater, apoteksvaror, mediciner, narkotikaklassade läkemedel, privata värdesaker, brandfarliga varor, gasflaskor, kemikalier, frätande ämnen osv, osv.

Det finns massor av saker som behöver förvaras säkert, så ju mer specifikt ni kan ange vad just ni vill skydda, desto bättre förslag kan vi ta fram.

 

Mot vad vill ni skydda?

Brand - Inbrott - Sekretess

När vi vet vad som skall skyddas behöver vi nu veta mot vad vi skall skydda. Vanligast är kanske mot brand, som även om den inte sker så ofta, sätter hela verksamhetens överlevnad på spel. Idag drabbas ca 30 hem och verksamheter av brand varje dag, vilket kanske inte är så mycket, men helt klart en händelse som vi bör vara förberedda på.

Inbrotten är vanligare och idag drabbas ca 65 hem och verksamheter av inbrott dagligen. Då räknar man med de inbrott som kommer utifrån och inte de som sker inom våra verksamheter så som att information läses av obehöriga eller att saker försvinner från våra arbetsplatser, utan angrepp utifrån.

 

Klassningar och krav

Samtliga produkter vi har i vårt sortiment är utvecklade för att skydda mot brand, angrepp eller för att ge ett internt skydd. För att säkerställa att de uppfyller de krav som ställs testas skåpen vid olika testinstitut mot brand eller inbrott, och certifieras. Certifieringen är för att säkerställa att samtliga produkter som tillverkas och levereras, motsvarar det skåp som testades och godkändes.

Det finns många olika brandklasser och inbrottsklasser, och ni kan läsa mer om de olika testerna och om hur de går till, samt vad deras syfte är på sidorna 36-37 i vår produktkatalog eller via länken nedan.

Brand- och inbrottsklasser 2020

Vart vill ni skydda?

Lättanvänt och tillgängligt

Placeringen av förvaringslösningen avgör om det kommer att användas eller inte, så det är viktigare än vad man kanske först tror. Om vi t.ex. vill skydda handlingar mot brand i ett brandklassat arkivskåp, måste det vara lika enkelt och tillgänglig för personalen som all annan förvaring. Det är viktigt att den säkra förvaringen är lätt och naturlig att använda, för det är det som avgör om handlingarna vi vill skydda, verkligen står där den dagen man drabbas av brand.

Vi har lagt stor vikt på att våra förvaringslösningar skall har en sådan design att man kan placera dem inne på kontorsrum, eller i den öppna arbetsmiljön. Våra brandklassade arkivskåp serie SA samt våra brandklassade hängmappsskåp SV-serien har därför den mest slimmade designen och lätta fyllningen vilket gör enkla att använda och placera. Man kan till och med välja hur man vill att dörren skall öppnas, allt för att de skall vara så enkla att använda som möjligt.

Placeringen avgör

Om det nu är så att tillgängligenheten inte är så viktig, utan skyddet skall placeras i materialrummet, källaren eller liknande och inte användas dagligen, så finns det andra och enklare lösningar för det också. Då är det kanske inte lika viktigt att skåpen är lätta, slimmade och designmässigt anpassade för dagens kontor, utan kan vara tyngre, kraftigare och enklare.

När vi talar om placering går vi även igenom förutsättningarna för att få skåpet till den plats som vi kommit överens om. Det innebär att vi stämmer av hur det ser ut på platsen, om det är i gatuplan eller på andra våningar, om vi kan använda hissar, ev. trånga passager och liknande, samt om det är något som måste flyttas runt innan vi kan placera skåpet där det är tänkt.

 

Förslag på lösning

Komplett lösning

När vi vet vad ni vill skydda, mot vad ni vill skydda och vart skyddet skall finnas, kan vi ta fram ett eller flera förslag. Detta gör vi helt utan några förbindelser från er sida. Vi vill helt enkelt bara säkerställa att om ni skall köpa en lösning av Secura, så skall det vara en genomtänkt och anpassad lösning.

Förslaget från oss kommer att innehålla en komplett sammanställning av vilken produkt, ev. dörrhängning, färg, viken inredningen som skall vara monterad och var den skall monteras, vilket lås vi skall använda och liknande. Ni får även direkt det totala priset inklusive leverans och installation på plats hos er. Allt för att ni skall kunna känna er trygga om att det blir som vi har kommit överens om.

Vår kunskap - er trygghet

Secura har genom åren levererat mer än 250 000 förvaringslösningar till kunder i Skandinavien och i Europa. Vår ambition är alltid att de produkter och lösningar vi levererar är genomtänkta och anpassade till våra kunders specifika behov. Vi vet att det är helt avgörande för att skyddet verkligen skall fungera på det sättet man önskar, den dagen man drabbas av en brand, eller ett inbrott.

Ibland är det svårt att hitta rätt lösning!

Vi har kunskapen om kassaskåp och vi delar gärna med oss av den.