Brandskåp

Brandfarlig vara

Här finner vårt sortiment av produkter utvecklade för förvaring eller exponering av brandfarlig vara, så som brandfarlig vätska, gas, aerosoler, kemikalier, syror, litiumbatterier och liknande. Det finns lösningar anpassade för butiker och lager, industri, verkstäder, restauranger, laboratorier mm. Från enklare lösningar till mer kompletta och klassade som t.ex. skåp enligt SP 2369, gasolskåp enligt EI30 och EI60 skåp klassade enligt EN 14470-1 och 2.

Säker laddning och förvaring av litiumjonbatterier

Batteriskåp

Risken för att ett litiumjonbatteri går i termisk rusning under laddning, är tyvärr större än vad många tror. En termisk rusning orsakar utsläpp av farliga gaser och kan leda till ett häftigt brandförlopp som gör branden svårsläckt. Våra batteriskåp är utvecklad för att skydda människor och egendom när ett batteri går i termisk rusning. 90 minuters brandklass för in- och utvändig brand, tillsammans med ett tidigt varningssystem, ger er de bästa förutsättningarna för att minimera skadorna som kan uppstå.

  • 90 minuters brandklass för invändig brand enligt EN 1363-1
  • 90 minuters brandklass för utvändig brand enligt EN 14470-1
  • Flera olika modeller och utföranden

Säker förvaring av gastuber

Gasolskåp

Vi har flera varianter av gas/gasolskåp, både oklassade lösningar för inom- och utomhusförvaring, samt även brandklassade varianter. Vi har modeller med brandklass enligt EN 14470-2 utvecklade för användning på laboratorier, samt även gasolskåp som tål lite mer och som motsvarar kraven för EI30 och EI60 avskild förvaring. T.ex. HAG-serien som är våra storsäljande gasolskåp och som dels svarar till kraven på EI60 brandteknisk avskiljning, kan placeras utomhus och dessutom kan anpassas för inkopplad gas.

Säker förvaring och exponering av brandfarlig vara

Brandavskiljande skåp

Securas Brandavskiljande skåp serie SGS är utvecklad för att ge maximal varuexponering, samtidigt som de är enkla att hantera för kunder och personal. Skåpet är brandklassade enligt SP 2369 klass 1 och har en mycket hög kvalitet som gör att skåpen klarar daglig användning under många år.

 

Säker förvaring brandfarliga vätskor enligt EN 14470-1

Brandklassade kemikalieskåp

Brandklassade kemikalieskåp eller brandskåp som de också kallas. Skåp utvecklade för säker förvaring av brandfarliga vätskor på arbetsplatser, så som laboratorier, industri, skolor, sjukhus, vårdhem och liknande. Skåpen är utrustade med självstängande dörrar, ventilation, och samtliga brandklassade enligt EN 14470-1. Vi har olika varianter av skåp och brandklasser från 30 minuter till 90 minuter.

Säker förvaring av kemikalier

Kemikalieskåp

Vi har ett flertal lösningar för säker hantering och förvaring av kemikalier. Dels våra brandisolerade och ventilerade kemikalieskåp, men även enklare varianter av kemikalieskåp. Här finner ni även våra skåp för frätande ämnen (syra och bas) samt våra kemikaliecontainers för volymhantering och som kan användas utomhus.

Ibland kan det vara svårt att själv hitta rätt lösning!

Ta då gärna hjälp av oss. Vi har stor erfarenhet som vi gärna delar med oss av.