Brandfarlig vara

Här finner vårt sortiment av produkter utvecklade för förvaring eller exponering av brandfarlig vara, så som brandfarlig vätska, gas, aerosoler, kemikalier, syror, litiumbatterier och liknande. Det finns lösningar anpassade för butiker och lager, industri, verkstäder, restauranger, laboratorier mm. Från enklare lösningar till mer kompletta och klassade som t.ex. skåp enligt SP 2369 samt EN 14470-1 och 2.

Säker förvaring och exponering av brandfarlig vara

Brandavskiljande skåp

Securas Brandavskiljande skåp serie SGS är utvecklad för att ge maximal varuexponering, samtidigt som de är enkla att hantera för kunder och personal. Skåpet är brandklassade enligt SP 2369 klass 1 och har en mycket hög kvalitet som gör att skåpen klarar daglig användning under många år.

 

Säker förvaring och hantering av spolarvätska i 200 liters fat

Fatskåp

Brandavskiljande skåp utrustade för säker hantering och förvaring av 200 liters fat med spolarvätska och liknande brandfarlig vätska.

Säker förvaring av gastuber

Gasolskåp

Brandklassade gasskåp för säker förvaring av gastuber. Vi har produkter för ren förvaring av gastuber både för inomhus och för utomhusbruk samt även lösningar för inkopplad gas.

 

Säker förvaring av kemikalier

Kemikalieskåp

Brandisolerade och ventilerade kemikalieskåp för förvaring av kemikalier och vätskor i laboratoriemiljö, lager, industri mm.

Säker förvaring brandfarliga vätskor

Laboratorieskåp

Brandklassade laboratorieskåp framtagna för säker förvaring av brandfarliga vätskor. Brandklassade enligt EN 14470-1 och finns i klasserna 30, 60 och 90 minuter.

Säker förvaring av litiumbatterier

Batteriskåp

Brandklassade batteriskåp utvecklade för att skydda omgivningen från brand i litiumbatterier.

Ibland kan det vara svårt att själv hitta rätt lösning!

Ta då gärna hjälp av oss. Vi har stor erfarenhet som vi gärna delar med oss av.