Brandfarlig vara

Här finner vårt sortiment av produkter utvecklade för förvaring eller exponering av brandfarlig vara, så som brandfarlig vätska, gas, aerosoler, kemikalier, syror, litiumbatterier och liknande. Det finns lösningar anpassade för butiker och lager, industri, verkstäder, restauranger, laboratorier mm. Från enklare lösningar till mer kompletta och klassade som t.ex. skåp enligt SP 2369, gasolskåp enligt EI30 och EI60 skåp klassade enligt EN 14470-1 och 2.

Säker förvaring av gastuber

Gasolskåp

Vi har flera varianter av gas/gasolskåp, både oklassade lösningar för inom- och utomhusförvaring, samt även brandklassade varianter. Vi har modeller med brandklass enligt EN 14470-2 utvecklade för användning på laboratorier, samt även gasolskåp som tål lite mer och som motsvarar kraven för EI30 och EI60 avskild förvaring. T.ex. HAG-serien som är våra storsäljande gasolskåp och som dels svarar till kraven på EI60 brandteknisk avskiljning, kan placeras utomhus och dessutom kan anpassas för inkopplad gas.

Säker förvaring och exponering av brandfarlig vara

Brandavskiljande skåp

Securas Brandavskiljande skåp serie SGS är utvecklad för att ge maximal varuexponering, samtidigt som de är enkla att hantera för kunder och personal. Skåpet är brandklassade enligt SP 2369 klass 1 och har en mycket hög kvalitet som gör att skåpen klarar daglig användning under många år.

 

Säker förvaring och hantering av spolarvätska i 200 liters fat

Brandavskiljande Fatskåp

Brandavskiljande skåp utrustade för säker hantering och förvaring av 200 liters fat med spolarvätska och liknande. SGS 990 Fat är dels testad och godkänt enligt SP 2369 i klass 1, men är även testad för utvändig brand i 60 minuter.

Säker förvaring brandfarliga vätskor

Laboratorieskåp

Brandklassade laboratorieskåp eller brandskåp som de också kallas. Skåp utvecklade för säker förvaring av brandfarliga vätskor på arbetsplatser, så som laboratorier, industri, skolor, sjukhus, vårdhem och liknande. Skåpen är utrustade med självstängande dörrar, ventilation, och samtliga brandklassade enligt EN 14470-1. Vi har olika varianter av skåp och brandklasser från 30 minuter till 90 minuter.

Säker förvaring av litiumbatterier

Batteriskåp

Vi har flera olika lösningar för säker förvaring och laddning av litiumjon batterier. Vårt sortiment innehåller bl.a. brandisolerade förvarings- och laddningsskåp, samt även brandklassade lösningar, både för passiv förvaring och för laddning. Alla skåp är som standard utrustade med enklare brandlarm för att möjliggöra säker utrymning om ett batteri skulle gå i termisk rusning. Det går även att koppla ihop skåpen med befintliga larm, så att även räddningstjänsten uppmärksammas och kan vidta åtgärder.

  • Brandisolerade batteriskåp med laddning - serie LB
  • Brandklassade batteriskåp för passiv förvaring - serie SLB-B
  • Brandklassade batteriskåp med laddning - serie SLB-S
  • Brandklassade batteriskåp med laddning och släckning - serie SGB

Säker förvaring av kemikalier

Kemikalieskåp

Vi har ett flertal lösningar för säker hantering och förvaring av kemikalier. Dels våra brandisolerade och ventilerade kemikalieskåp, men även enklare varianter av kemikalieskåp. Här finner ni även våra skåp för frätande ämnen (syra och bas) samt våra kemikaliecontainers för volymhantering och som kan användas utomhus.

Ibland kan det vara svårt att själv hitta rätt lösning!

Ta då gärna hjälp av oss. Vi har stor erfarenhet som vi gärna delar med oss av.