Brandavskiljande displayskåp

Säker förvaring och exponering av brandfarlig vätska, aerosoler och gas.

Securas brandavskiljande skåp är utvecklade för att ge maximal varuexponering samtidigt som de begränsar skadorna i samband med brand. Samtliga modeller är brandklassade enligt SP Metod 2369. Antingen i revision 5 och klass 1, eller i revision 6. SGS-serien är dessutom separat testade för att klara utvändig brand i upp till 60 minuter. Se testrapport här. 

  • Glasdörr för maximal exponering
  • LED-belysning
  • Unik dörrkonstruktion
  • Stabil konstruktion
  • Hög vikt i stommen förhindrar risken för att skåpet välter

Brandavskiljande skåp för brandfarlig vara

Förvara brandfarliga varor på ett säkert sätt i publika miljöer

Secura brandavskiljande skåp för brandfarlig vätska och aerosoler, är utvecklade för att ge maximal varuexponering och därmed ökad försäljningen av brandfarliga vätskor och aerosoler alla dagar som det inte brinner!

Skulle ni drabbas av brand avskiljer våra brandavskiljande skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden, så att de inte bidrar till ett okontrollerat och farligt brandförlopp. På så vis möjliggör displayskåpen en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med gällande föreskrifter och rekommendationer.

Brandavskiljande skåp enligt SP 2369, rev.6

SP30-serien

Vårt senaste tillskott av brandavskiljande skåp. Testade och godkända enligt SP metod 2369 i revision 6, vilket innebär att man kan förvara både brandfarliga vätskor och aerosoler i skåpet samtidigt, så kallad samförvaring.

  • Godkända för samförvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler
  • Optimala mått ger stor förvaringskapacitet
  • Led-belysning för bästa varuexponering

Brandavskiljande skåp enligt SP 2369, rev.5

SGS-serien

Vår storsäljare sedan många år tillbaka. Brandavskiljande skåp serie SGS med brandklass enligt SP metod 2369 i klass 1. Godkända för förvaring av brandfarliga vätskor eller aerosoler, dock ej tillsammans.

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er