Brandavskiljande displayskåp

Säker förvaring och exponering av brandfarlig vätska, aerosoler och gas.

Securas brandavskiljande skåp är utvecklade för att ge maximal varuexponering samtidigt som de begränsar skadorna i samband med brand. Samtliga modeller är brandklassade enligt SP Metod 2369 klass 1. De är dessutom separat testade för att klara utvändig brand i upp till 60 minuter. Se testrapport här. 

  • Glasdörr för maximal exponering
  • LED-belysning
  • Stabil konstruktion
  • Fastgjuten brandisolering
  • Unik dörrkonstruktion
  • Klämsäker bakkant
  • Dörrstängare med glidskena
  • Rejält handtag

Brandavskiljande skåp för brandfarlig vara

Förvara brandfarliga varor i offentligheten

Secura brandavskiljande skåp för brandfarlig vätska och aerosoler, är utvecklade för att ge maximal varuexponering och därmed ökad försäljningen av brandfarliga vätskor och aerosoler alla dagar som det inte brinner!

Skulle ni drabbas av brand avskiljer våra brandavskiljande skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden, så att de inte bidrar till ett okontrollerat och farligt brandförlopp. På så vis möjliggör displayskåpen en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2 och testen SP 2369 klass 1.

SGS-serien

Vår storsäljare sedan många år tillbaka. Brandavskiljande skåp serie SGS med brandklass enligt SP metod 2369 i klass 1, vilket gör att de är godkända för både förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler. Maximal exponering och säkerhet.

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er