Få hjälp med att hitta den förvaring du behöver

Produktväljare

Markera vad det är ni vill skydda genom att trycka på boxarna här nedan

Pärmar 1-5 st

Pärmar 5-15 st

Pärmar 15-50 st

Pärmar 50-150 st

Hängmappar

Ståmappar

Ritningar

Hårddiskar och USB-sticks

Backupband

Servrar

Ipads

Laptops

Privata värdesaker

Mobiltelefoner

Nycklar

Guld och juveler

Kontanter

Vapen

Tobak och cigaretter

Varuautomater

Apoteksvaror

Narkotikaklassade läkemedel

Mediciner

Gas- och gasoltuber

Brandfarliga varor

Batterier

Kemikalier

Frätande ämnen

200 liters fat med spolarv.

Ange sedan vad ni vill skydda mot

Brand - Certifierat

Inbrott - Certifierat

Enklare angrepp - ej klassat

Nästan ingenting - låsbart

Lukt och farliga ångor

Förslag på lämplig produkt

Välj minst en parameter från varje grupp för att få en resultat.

Vi hittade tyvärr ingen produkt, prova med lite mindre parameter.