Produkter

Här finner ni vårt sortiment av lösningar för säker förvaring. Eftersom vi har ett stort sortiment och många olika lösningar har vi delat in produkterna i fyra olika produktområden, med målsättning att underlätta för er att hitta just er förvaringslösning.

Kontakta oss gärna om ni önskar hjälp med att hitta rätt produkt.

 

Secura produkter

Handlingar och Data

Här finner ni vårt sortiment av produkter utvecklade för att skydda handlingar och/eller datamedia vid brand och mot obehörig åtkomst. Det finns lösningar anpassade till förvaring av standard A4 pärmar, hängmappar i olika utföranden och storlekar samt även för olika varianter av digital media. Samtliga skåp är brandklassade vilket innebär att de testade, godkända samt certifierade. Det för att ge er en garanti på att de verkligen klarar av att skydda era handlingar vid en brand.

 • Brandklassade Arkivskåp
 • Brandklassade Dokumentskåp
 • Brandklassade Hängmappsskåp
 • Brandklassade Datamediaskåp

Inbrott och Stöld

Här finner ni vårt sortiment av stöldfördröjande- och inbrottsklassade skåp. Det som alla dessa produkter har gemensamt är att fokus ligger på att förhindra att det ni är rädda om hamnar i orätta händer. Oavsett om det är kontanter, guld och juveler eller andra värdefulla saker så som nycklar, datorer, servrar, mobiler, tobak, apoteksvaror mm.

 • Enklare Stöldskyddsskåp
 • Stöldskyddsskåp enligt Klass S2 EN 14450
 • Säkerhetsskåp enligt SSF 3492
 • Värdeskåp enligt EN 1143-1
 • Nyckelskåp enligt SSF 3492
 • Laptopsskåp enligt SSF 3492
 • Serverskåp enligt SSF 3492
 • Deponeringsskåp
 • Tobaksskåp
 • Transportskåp
 • Säkerhetsrum
 • Säkerhetscontainrar

Brandfarlig vara

Här finner vårt sortiment av produkter utvecklade för förvaring eller exponering av brandfarlig vara, så som brandfarlig vätska, gas, aerosoler, kemikalier och liknande. Det finns lösningar anpassade för butiker och lager, restauranger, laboratorier mm. Från enklare oklassade produkter upp till brandklassade skåp enligt SP 2369, EN 14470-1 och 2 samt skåp som svarar till kraven på EI30 och EI60 avskild förvaring.

 • Brandavskiljande skåp enligt SP 2369
 • Brandavskiljande Fatskåp enligt SP 2369
 • Gasolskåp enligt EI60 samt EN 14470-2 mm
 • Kemikalieskåp
 • Laboratorieskåp enligt EN 14470-1
 • Batteriskåp

Enklare förvaringsskåp - Plåtskåp

Här finner ni våra enklare förvaringslösningar i plåt. Dessa produkter skyddar inte innehållet vid brand eller vid inbrott, även om de ger ett visst stöldskydd och försvårar för obehöriga att komma åt innehållet. Syftet med dessa  produkter är istället att fungera som ett lättanvänt, flexibelt och låsbart förvaringsalternativ till en vanlig öppen  förvaring. Det finns skåp utvecklade till att skydda pärmar, hängmappar och ritningar, men också anpassade elev- och personalskåp, småfacksskåp och medicinskåp.

 • Pärmskåp
 • Hängmapsskåp
 • Ritningsskåp
 • Medicinskåp

Behöver ni en säker förvaringslösning?

Vi hjälper er gärna att hitta rätt produkt för just ert behov.