Vår produktion

Modern produktion från material till färdig produkt

Fram till 2017 producerade vi våra brand- och inbrottsklassade lösningar vid en egen fabrik i Bollnäs, men har nu flyttat hela produktionen till Polen. Idag produceras samtliga Secura produkter av vår samarbetspartner Håbeco Protections fabrik, i Tczew i Polen. Där har vi samlat all Securas och Håbecos erfarenhet av utveckling och tillverkning av säkerhetsprodukter så att vi skall kunna erbjuda er de bästa lösningarna som branschen kan erbjuda, både vad gäller brandskydd och inbrottsskydd.

Innan ett brandklassat skåp kan lämna vår fabrik för att levereras till ert kontor/arbetsplats, passerar produkten ett antal stationer som vi sammanfattar i 5 olika moment. Plåt, Svets och sammansättning, Lack, Fyllning och Montering.

Bockning och stansning av alla plåtdetaljer

Bockning och stansning sker idag både vid vår egna fabrik, men även till viss del hos andra underleverantörer i Sverige. Vi använder även moderna maskiner för att bocka och stansa detaljer till våra brandsäkra arkivskåp, brandavskiljande exponeringsskåp samt även inbrottsklassade lösningar.

På bilden sker bockningen av en 2 meter lång dörrplåt till SA 580 i en toppmodern Salvagnini. Hela dörren skapas ur en enda 1 mm plåt vilket ställer mycket höga krav på tekniken och utrustningen.

Svetsning av dörrar och stomme är ett precisionsarbete

Svetsning sker med precision. Dörrar och stommar produceras separat ända fram till dess att vi slutmonterar och kundanpassar skåpen. För att det skall vara möjligt måste alla dörrar respektive stommar för varje modell alltid vara exakt lika. Vi löser det dels genom exaktheten i bockningen ovan, samt framför allt genom att alltid använda fixturer vid sammansättning och svets. Att använda fixturer innebär att plåtarna låses fast i en mall som alltid är lika, och därefter svetsas ihop vilket gör att alla dörrar och alla stommar är exakt lika.

Det ger oss möjligheterna till snabbare tillverkning och dessutom gör det att vi även i efterhand kan byta ut en dörr på ett brandklassat arkivskåp som t.ex. skadats vid transport eller flytt mm vilket annars kan vara svårt.

Sammansättningen av inner- och ytterstomme har betydelse för maximala brandskyddet

För att få det maximala brandskyddet har vi en unik lösning för att sätta samman den inre stommen med den yttre som gör att vi får ett väldigt bra skydd i stommen. Den yttre plåten (som utsätts för direkt hetta vid brand) möter endast den inre stommen i framkanten via en aluminiumlist som dessutom ligger skyddad bakom dörrarna. Det finns alltså ingen kontakt mellan den yttre plåten och den inre plåten (invändigt i skåpet) i rygg, sidor, botten eller topp, utan där ligger plåten helt fri och möter endast vår brandisolering. Vi använder samma stomme som till våra brandklassade arkivskåp även till våra brandavskiljande displayskåp, vilket gör att just SGS-serien har ett mycket högre skydd än vad som SP2369 testen egentligen kräver.

Pulverlackering

Samtliga detaljer till våra brandklassade arkivskåp och brandavskiljande exponeringsskåp får sin färg genom pulverlackering, vilket ger en slagtålig yta med lång livslängd. Våra produkters lack har även testats och godkänts enligt möbelfaktas hårda krav på ytors tålighet.

 

Preparering före fyllning ger optimal stabilitet

För att garantera att inget vrider sig i samband med att vi fyller stommarna med brandisolering säkras alla skåp upp först. Vi kallar det preparering och i korthet innebär det att vi fixerar väggarna invändigt samt själva öppningen där dörrarna skall monteras. Vid fixeringen av dörrhålet används en fast skiva med med samma kolvpositioner som dörrarna har (se bild) vilket säkerställer passformen ytterligare. Därefter lägger vi ned stommarna framåt på vagnar och fixerar dem i magasin om 10-12 skåp per vagn.

Eftersom vi använder samma stomme till både våra brandsäkra arkivskåp och våra brandavskiljande skåp är tillvägagångssättet lika för båda serierna.

Brandisolering med vår unika fyllningsteknik

Brandisolering, som består av en specialbetong, blandas i en separat blandare och pumpas sedan ut via slangar till vagnarna där skåpen ligger fixerade. Vår unika fyllningsteknik gör att vi slipper damm och smuts som annars är ett stort problem vid betonghantering.

Vi använder samma fyllningsteknik till både våra brandsäkra arkivskåp och till våra brandavskiljande displayskåp

Montering och kundanpassning

När betongen härdat är det dags för montering och anpassning av stommarna. Vi reser upp stommarna direkt på pallar och där färdigställs de till dellager. Detsamma gäller alla dörrar som är fyllda med brandisolering. De ligger kvar i vårt dörrmagasin där vi har plats för över 300 dörrar samtidigt. Härifrån är allt sedan kundstyrt, så när vi får beställningar på olika modeller skåp, plockar vi fram rätt stomme och dörr, monterar i valt lås och inredning samt packar skåpen för säker transport till kund.

Vårt tillverkningssätt gör att vi kan leverera helt kundstyrda arkivskåp och brandavskiljande skåp med kort varsel.

Leverans till er!

Nu är det dags för leverans! När arkivskåpet är packat skickas det antingen med bilfrakt till någon av våra samarbetspartner i Sverige eller Norden som specialiserat sig på säker intagning av tyngre gods, alternativt direkt till er om ni själva väljer att ta in skåpet i kontoret/butiken eller liknande.

De brandavskiljande skåpen är ganska lätta att ställa på plats själv medan vi rekommenderar att ni använder vårt transportsätt med intagning till anvisad plats för SA-serien.