Inbrott och Stöld

Här finner ni vårt sortiment av stöldfördröjande och inbrottsklassade skåp. Det som alla dessa produkter har gemensamt är att fokus ligger på att förhindra att det ni är rädda om hamnar i orätta händer. Oavsett om det är kontanter, guld och juveler eller andra värdefulla saker så som nycklar, datorer, servrar, mobiler, tobak, apoteksvaror mm.

Säker förvaring av mindre stöldbegärligt

Enklare stöldskydd

Här finner ni våra lite enklare stöldfördröjande skåp. Skåpen har ett visst inbrottsskydd, men är inte inbrottsklassade som t.ex. stöldskyddsskåpen.

Brand- och inbrottsklassade skåp

Stöldskyddsskåp S2 enligt EN 14450

Här finner ni våra stöldskyddsskåp med inbrottsklass S2 enligt EN 14450. Dessa skåp är framför allt lämpliga att använda i hemmet, då det finns modeller som både har ett bra inbrottsskydd samtidigt som de skyddar vid brand.

Säker förvaring av stöldbegärligt

Säkerhetsskåp enligt SSF 3492

Här hittar ni alla våra säkerhetsskåp med inbrottsklassning enligt SSF 3492. Säkerhetsskåp är bra lösning för säker förvaring av t.ex. mindre mängder kontanter, tobak, stöldbegärlig utrustning så som datorer, telefoner och liknande, samt även för sekretessbelagd information som inte behöver skyddas vid brand.

Säker förvaring av kontanter, guld och juveler

Värdeskåp - EN 1143-1

Värdeskåp skyddar de riktigt stora värdena. Här förvarar man tryggt kontanter, guld och juveler och annat som inte får stjälas. Värdeskåpen finns i olika inbrottsklassningar, från Grade 0-VII enligt EN 1143-1.

Säker förvaring av nycklar

Nyckelskåp

Nyckelskåp är speciellt framtagna för säker förvaring av nycklar. Det finns från enklare stöldfördröjande skåp upp till klassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492.

Säker förvaring av bärbara datorer och Ipad

Laptopskåp

Här finner ni våra lösningar för säker förvaring av laptops, men de fungerar även perfekt för bärbara datorer, telefoner och liknande. Det finns från lite enklare stöldfördröjande skåp till inbrottsklassade skåp enligt SSF 3492.

Säker förvaring av datorer och servrar

Serverskåp

Här finner ni våra säkerhetsskåp anpassade för säker förvaring av servrar och annan stöldbegärlig utrustning. Dessa skåp är som standard utrustade med fläktar vilket gör att utrustningen är fysiskt skyddad samtidigt som den används.

Säker deponering och förvaring av kontanter

Deponeringsskåp

Här finner ni våra olika lösningar för säker deponering. Från enklare sedelboxar till mer avancerade och även inbrottsklassade deponeringsskåp.

Säker förvaring av tobak

Tobaksskåp

Här finner ni våra olika lösningar för säker förvaring av tobak. Vi har både exponeringsskåp utrustade med jalusier för placering bakom kassadisken, till inbrottsklassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492 för lagerhantering.

Säker transport av stöldbegärlig utrustning

Transportskåp

Här finner ni våra säkra transportskåp för säker förflyttning av värdefull utrustning, så som datorer, telefoner, värdehandlingar och liknande. Skåpen har en kraftig och tålig konstruktion vilket gör att de kan användas under lång tid.  Transportskåpen kan tillverkas i olika storlekar och anpassas för olika behov.

Fristående och för inbyggnad

Säkerhetsrum

Här finner ni våra modulbyggda säkerhetslösningar för skydd av varuautomater samt för inbyggnad bakom kassalinjen i förbutiker, på bensinstationer, tobaksaffärer och liknande. Byggs i enlighet med försäkringsbolagens krav på skyddsklass 3 rum och vi har lösningar för skydd av 1 st till 4 st varuautomater som t.ex. Vensafe och Smartshop samt för inbyggnad i t.ex. förbutiker och då i bredder från 1,2 meter upp till 4,5 meter.

Mobila säkerhetcontainrar enligt SSF 3492 samt enligt EN 1143

Säkerhetscontainer

Securas säkerhetscontainrar finns i flera utföranden och i olika klassningar. Serie SSC med inbrottsklassning enligt SSF 3492 (finns även i Grade 0 enligt EN 14470-1)  är lämpliga att använda för skydd av t.ex. ammunition, stöldbegärlig utrustning på byggarbetsplatser och återvinningsstationer samt även t.ex. som skydd av dyra och svårersättliga saker som sadlar på ridstall och liknande. SGC serien har ännu högre inbrottsklassning och tillverkas idag i Grade III och Grade IV enligt EN 14470-1.

 

Vilken lösning är bäst för oss?

Vi har stor erfarenhet och kunskap vilket vi gärna delar med oss av.