Inbrott och Stöld

Här finner ni vårt sortiment av stöldfördröjande och inbrottsklassade skåp. Det som alla dessa produkter har gemensamt är att fokus ligger på att förhindra att det ni är rädda om hamnar i orätta händer. Oavsett om det är kontanter, guld och juveler eller andra värdefulla saker så som nycklar, datorer, servrar, mobiler, tobak, apoteksvaror mm.

Enklare stöldskydd

Här finner ni våra lite enklare stöldfördröjande skåp. Skåpen har ett visst inbrottsskydd, men är inte inbrottsklassade som t.ex. stöldskyddsskåpen.

Stöldskyddsskåp S2

Här finner ni våra stöldskyddsskåp med inbrottsklass S2 enligt EN 14450. Dessa skåp är framför allt lämpliga att använda i hemmet, då det finns modeller som både har ett bra inbrottsskydd samtidigt som de skyddar vid brand.

Säkerhetsskåp

Här hittar ni alla våra säkerhetsskåp med inbrottsklassning enligt SSF 3492. Säkerhetsskåp är bra lösning för säker förvaring av t.ex. mindre mängder kontanter, tobak, stöldbegärlig utrustning så som datorer, telefoner och liknande, samt även för sekretessbelagd information som inte behöver skyddas vid brand.

Värdeskåp - EN 1143-1

Värdeskåp skyddar de riktigt stora värdena. Här förvarar man tryggt kontanter, guld och juveler och annat som inte får stjälas. Värdeskåpen finns i olika inbrottsklassningar, från Grade 0-VII enligt EN 1143-1.

Nyckelskåp

Nyckelskåp är speciellt framtagna för säker förvaring av nycklar. Det finns från enklare stöldfördröjande skåp upp till klassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492.

Laptopskåp

Här finner ni våra lösningar för säker förvaring av laptops, men de fungerar även perfekt för bärbara datorer, telefoner och liknande. Det finns från lite enklare stöldfördröjande skåp till inbrottsklassade skåp enligt SSF 3492.

Serverskåp

Här finner ni våra säkerhetsskåp anpassade för säker förvaring av servrar och annan stöldbegärlig utrustning. Dessa skåp är som standard utrustade med fläktar vilket gör att utrustningen är fysiskt skyddad samtidigt som den används.

Deponeringsskåp

Här finner ni våra olika lösningar för säker deponering. Från enklare sedelboxar till mer avancerade och även inbrottsklassade deponeringsskåp.

Jalusiskåp

Tobaksskåp

Här finner ni våra olika lösningar för säker förvaring av tobak. Vi har både exponeringsskåp utrustade med jalusier för placering bakom kassadisken, till inbrottsklassade säkerhetsskåp enligt SSF 3492 för lagerhantering.

Fristående och för inbyggnad

Säkerhetsrum

Här finner ni våra modulbyggda säkerhetslösningar för skydd av varuautomater samt för inbyggnad bakom kassalinjen i förbutiker, på bensinstationer, tobaksaffärer och liknande. Byggs i enlighet med försäkringsbolagens krav på skyddsklass 3 rum och vi har lösningar från skydd av 1 st varuautomat (Vensafe/Smartshop) upp till 4,5 meter breda anläggningar för större butiker.

Transportskåp

Här finner ni våra säkra transportskåp för säker förflyttning av värdefull utrustning.

Vilken lösning är bäst för oss?

Vi har stor erfarenhet och kunskap vilket vi gärna delar med oss av.