Transportskåp

Säker transport av stöldbegärlig utrustning

Transportskåp

Securas transportskåp modell TS är utvecklat för att kunna skydda stöldbegärlig utrustning som t.ex. datorer, laptops, konst mm under transport till och från kund. De kan även användas som en säkrare förvaringsplats för egendom vid flytt av hem, kontor och liknande.

  • Stabil stålkonstruktion
  • Samma mått som Europapall (80*120)
  • Kraftiga transporthjul
  • Olika låsalternativ
  • Plomberingsmöjlighet
  • Tracking som tillval

Transportskåp för säker flytt av värdefull utrustning och egendom.

Transportskåp skyddar er egendom mot stöld under transport.

Transportskåpen kan användas på många olika sätt. De utvecklades från början till att skydda datorer under transport från leverantören till kund. Upplägget var att alla konfigurerade datorer packades in i skåpet som sedan utrustades med en kod som vidarebefordrades till kunden. När skåpet sedan kommer fram kan kunden själv öppna skåpet och även köra ut datorerna till respektive användare. Transportskåpen kan även utrustas med GPS vilket gör att man kan följa skåpet, samt även utrustning som känner av stötar och om skåpet t.ex. har vält under transport. Allt för att säkerställa att innehållet kommer fram till kunden i ursprungligt skick.

Securas transportskåp kan även användas vid flytt hem och kontor. T.ex. om man har saker som man är extra rädd om så kan man packa in dem i skåpet och låsa det med ett eget hänglås. På så sätt säkerställer man att innehållet finns kvar under flytten och om någon gjort angrepp på skåpet kan man enkelt se det.

Transportskåp

Säkert transportskåp TS

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er