Skydd för varuautomater och förbutiker

Prefabricerade säkerhetsrum enligt skyddsklass 3

Prefabricerade säkerhetsmoduler för varuautomater, förbutiken mm

Securas säkerhetsmoduler är utvecklade för att på bästa sätt exponera stöldbegärliga varor i butiker, samtidigt som de ger ett kraftigt skydd när butiken är stängd. Vi har lösningar för att skydda upp till 4 varuautomater i bredd genom vår serie V-Line samt ett stort antal varianter av Safe-Line utvecklade för att byggas in bakom kassalinjen i t.ex. förbutiker, bensinstationer, tobakshandel och liknande.

Under dagtid är skyddet dolt och försäljningen av tobak, snus, apoteksvaror mm sker som vanligt. Vid stängning kör man ned jalusiet och får på det sättet ett starkt angreppsskydd.

  • Flexibelt prefabricerat modulsystem
  • Motsvarar kraven för skyddsklass 3 rum
  • 3-4 mm stålkonstruktion
  • Jalusi RC3 enligt EN 1627-2011
  • ExpoSafe anpassat för 1-4 st varuautomater
  • Safe anpassat för 1800-4500 mm bredder
  • Monteras på plats och kan demonteras och flyttas vid behov

Flexibla säkerhetsmoduler enligt skyddsklass 3

Securas prefabricerade modulsystem för skyddsklass 3 rum finns i flera olika utföranden och kan även anpassas för kundspecifika behov. Hela systemet bygger på att allt produceras klart vid fabrik och sedan transporteras till er som kund och monteras upp på plats. 

V-Line är utvecklad för att rymma 1st till 4 st varuautomater som t.ex. SmartShop, Vensafe och liknande. Detta utan att begränsa automaternas exponering eller funktion. Vid stängning kör man ned säkerhetsjalusiet och skyddar därmed automaterna från yttre angrepp.

Safe-Line är utvecklad för att byggas in bakom kassalinjen i förbutiker, bensinstationer, spel och tobaksaffärer mm. Säkerhetmodulen syns inte från utsidan utan är dold bakom paneler och jalusiet ligger upprullat i taket.

Man kan använda samma exponeringssystem som vanligt i form av hyllor, utdragbara tobakshyllor, snuskylar och liknande så från kundens perspektiv är det ingen skillnad på en butik utrustat med Safe-Line som en vanlig oskyddad. Däremot märks det väl när man kör ned säkerhetsjalusiet då hela väggen bakom kassalinjen säkras mot angrepp. Safe finns i bredder från 1500mm upp till 4500mm.

Skydd av varuautomater

Säkerhetslösningar för varuautomater

Securas V-line är utvecklad för att svara till försäkringsbolagens krav på skyddsklass 3 rum för säker förvaring av varuautomater. Skyddet består av en stomme i 4 mm stålplåt utrustat med ett säkerhetsjalusi i klass RC3 enligt EN 1627-2011. Finns för skydd av 1 st till 4 st varuautomater och passar både för Smartshop och Vensafe automater.

Skydd av stöldbegärliga varor

Säkerhetslösningar för inbyggnad förbutik och liknande

Securas serie Safe är utvecklad för att svara till försäkringsbolagens krav på skyddsklass 3 rum för säker förvaring cigaretter, tobak, apoteksvaror och andra stöldbegärliga varor. Safe levereras i moduler som byggs på plats och kan levereras med bredder från 1800 mm upp till 4500 mm för att på så sätt kunna anpassas till de flesta behoven. Stommen är konstruerad av 4 mm stålplåt och utrustat med ett säkerhetsjalusi i klass RC3 enligt SS EN 1627-2011.

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er