Skyddsklass 3 rum

Safe-Line

Securas prefabricerade säkerhetsrum Safe-serien är utvecklad för att på ett enkelt sätt kunna byggas bakom kassalinjen i t.ex. en förbutik, bensinstation och liknande för att skydda stöldbegärliga varor så som cigarettpaket, snus, apoteksvaror och liknande.

Under dagtid är skyddslösningen dold bakom paneler så att varken exponeringen av varorna eller hanteringen av personal påverkas. Vid stängning kör man ned det motordrivna jalusiet som låses och får på så sätt ett starkt inbrottsskydd av varorna nattetid.

Safe-Line finns i storlekar från 1200 mm invändig bredd upp till 4500 mm och kan därför anpassas till butikens behov av skydd. Hela stommen är konstruerad  i 4 mm stålplåt och försedd med ett motordrivet jalusi i klass RC3 enligt EN 1627-2011. Enheten levereras i bitar som sedan monteras ihop på plats och kan även kläs in med paneler för att matcha övrig inredning. Hela konstruktionen kan sedan monteras ned, flyttas, utökas eller minskas efter behov, vilket skapar flexibilitet och lång livslängd.

  • Kraftiga låsblock placerade på höger, respektive vänster sida.
  • Låsblocken är försedda med fjädrande låskolvar som förhindrar att låskolvarna kan ställas i ett mellanläge.
  • Microbrytare i låsblocken förhindrar möjligheten att man av misstag kör ned jalusiet när låskolvarna är intryckta.
  • Låsning via Assa oval cylinder ger möjlighet till att använda samma låssystem som man har i verksamheten i övrigt.
  • Elsystem med snabbkopplingar för enkelt montage.
  • Styrskenor i aluminium med gummilister för att minska ljudnivån när jalusiet körs upp och ned.
  • Justerbara motorfästen för jalusiet underlättar monteringen.
  • Invändigt är golvet helt plant, vilket gör att man kan placera snuskylar, skåp mm enligt önskemål

Faktablad Safe-Line

Safe-Line Open
Safe-Line Closed

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er