Säkerhetsrum för varuautomater

V-Line

Securas prefabricerade säkerhetslösningar är utvecklade för att skydda varuautomater mot angrepp. Under dagtid är jalusiet öppet för att exponera varuautomaterna och dess innehåll vilket gör att kunder och personal hanterar dem på samma sätt som fristående automater. Vid stängning kör man ned det eldrivna säkerhetsjalusiet vilket då skyddar automaterna från angrepp.

Vi kan leverera lösningar för 1 st varuautomat upp till 4 st i samma enhet. Själva konstruktionen består av en modulbyggd stomme i 4 mm stålplåt som monteras ihop på plats och utrustas med ett motordrivet jalusi i med klass RC3 enligt EN 1627-2011.

 

Hela konstruktionen levereras nedmonterad och skruvas sedan ihop på plats. Det gör att man vid behov också kan flytta enheten till en ny plats vid ev. ombyggnad eller flytt. Om man önskar kan även V-serien kläs in med paneler för att ytterligare smälta in i butikens design.

  • Kraftiga låsblock placerade på höger, respektive vänster sida.
  • Låsblocken är försedda med fjädrande låskolvar som förhindrar att låskolvarna kan ställas i ett mellanläge.
  • Microbrytare i låsblocken förhindrar möjligheten att man av misstag kör ned jalusiet när låskolvarna är intryckta.
  • Låsning via Assa oval cylinder ger möjlighet till att använda samma låssystem som man har i verksamheten i övrigt.
  • Elsystem med snabbkopplingar för enkelt montage.
  • Styrskenor i aluminium med gummilister för att minska ljudnivån när jalusiet körs upp och ned.
  • Justerbara motorfästen för jalusiet underlättar monteringen.
  • Invändigt är golvet helt plant, vilket gör att man kan placera automaterna enligt eget önskemål.

Faktablad hittar ni här: V-Line

 

 

V-Line V1 open

V1

V1 för skydd av 1 st varuautomat av modell Vensafe alternativt Smartshop.

Utvändiga mått i mm
H = 2571
B = 1327
D = 1137

V-Line V2 open

V2

V2 för skydd av 2 st varuautomater av modell Vensafe alternativt Smartshop.

Utvändiga mått i mm

H = 2571
B = 2387
D = 1137

V-Line V3 open

V3

V3 för skydd av 3 st varuautomater av modell Vensafe alternativt Smartshop.

Utvändiga mått i mm

H = 2571
B = 3278
D = 1137

V-Line V4 open

V4

V4 för skydd av 4 st varuautomater av modell Vensafe alternativt Smartshop.

Utvändiga mått i mm

H = 2571
B = 4178
D = 1137

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er