Stöldskyddsskåp enligt EN 14450 klass S1 och S2

Stöldskyddsskåp inbrottsklassade enligt EN 14450 S1 och S2.

Stöldskyddsskåp

Securas inbrottsklassade stöldskyddsskåp finns i flera olika varianter och med olika klassningar. Samtliga skåp är inbrottsklassade enligt standarden EN 14450 i klass S1 eller S2, sedan har vissa modeller också en brandklassning som gör att man kan få ett totalt skydd både mot brand och inbrott. 

  • Inbrottsklassade enligt EN 14450
  • Brandisolerade alt. Brandklassade
  • Kraftig konstruktion
  • Flera olika utföranden
  • Nyckellås eller kodlås

Inbrottsklassade stöldskyddsskåp

Förvaring av värdesaker på företaget eller i hemmet

Securas inbrottsklassade stöldskyddsskåp tillverkas för att skydda era handlingar och värdesaker mot inbrott. Skåpen är testade och godkända enligt den Europeiska normen EN 14450-1 i klass S1, som är den lite enklare nivån av skydd, alternativt i S2 som är den högre nivån.

Tanken med skåpen är att de skall ge ett första angreppsskydd, vilket kan räcka i de flesta fall. Om ni däremot vill skydda lite större värden så rekommenderar vi istället Säkerhetsskåpen testade enligt SS 3492 eller Värdeskåpen testade enligt EN 1143-1 som är specifikt framtagna för att skydda mot angrepp.

Några av nedan serier är också brandklassade, vilket innebär att just de modellerna är lämpliga att använda om man även vill att innehåller skall finnas kvar efter en brand. Vi har serier med brandklass 60 P som är den klassning vi i huvudsak rekommenderar, men även med brandklass 120 P om man önskar ha den högsta möjliga brandklassen. 

Om ni t.ex. vill köpa ett skåp till hemmet är S2-serien Privat en bra lösning, medan SKP-serien eller S2 serien Brand är mer framtagen till företag med lite större förvaringsbehov.

Alla stöldskyddsskåp blir lite  tyngre och större än t.ex. ett brandklassat dokument- eller arkivskåp, så om tanken är att man skall använda skåpet på kontor kan det vara mer lämpligt att använda ett brandklassat arkivskåp t.ex. då de är helt framtagna för just den typen av användning.

Brand- och inbrottsklassade skåp anpassade för hemmet

S2-serien Privat

Två mindre modeller framtagna för att vara ett perfekt alternativ för hemmet. Skåpen är både brandklassade 60 P enligt LFS 15659 samt inbrottsklassade S2 enligt EN 14450.

Brand- och inbrottsklassade skåp för företaget - 120 P

SKP-serien

SKP-serien finns i 6 olika modeller och ett stort urval av inredningar. Skåpen rymmer från 8 st stående A4 pärmar upp till 85 st i största modellen. Samtliga skåp har högsta brandklass 120 P enligt NT Fire 017 samt inbrottsklassning S1 alternativt S2 enligt EN 14450, vilket innebär att de skyddar ert material både mot brand och stöld.

Brand- och inbrottsklassade skåp för företaget - 60 P

S2-serien - Brand

S2 Brand-serien är både inbrottsklassade i S2 enligt EN 14450 samt brandklassade i 60 minuter enligt LFS EN 15659. Det gör att det är ett lämpligt skåp när man vill skydda handlingar och mindre värden mot brand och inbrott på kontoret/företaget.

Inbrottsklassade skåp utan brandklassning

S2-serien - Inbrott

S2-serien består av 4 st olika storlekar av inbrottsklassade stöldskyddsskåp med klass S2 enligt EN 14450. Skåpen ger också ett visst brandskydd tack vare att de är brandisolerade, men de har ingen brandklassning.

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er

Vi erbjuder kassaskåp för alla behov.