Säker förvaring av litiumbatterier

Batteriskåp

Brandklassade batteriskåp för säker förvaring av litiumbatterier och liknande.

Securas Batteriskåp är utvecklade för att säker förvaring och laddning av litiumbatterier. Skåpet är brandklassade i 90 minuter enligt EN 14470-1 och utrustade med släckningssystem FirePro som är aktivt i upp till 30 minuter.

  • Brandmotstånd 90 minuter enligt EN 14470-1
  • Brandsläckare FirePro, släcker all brand under 30 minuter
  • Larm med ljud och ljussignal
  • Rökdetektor
  • Ventilationsstoser om 100 mm med automatisk tillslutning vid brand
  • Fixeringspunkt för jordning
  • Självstängande dörrar

Batteriskåp

Säker förvaring av litiumbatterier

Securas Batteriskåp är utvecklade för att skydda omgivningen från brand i litiumbatterier. Batteriskåpen kan utrustas på olika sätt för att passa de flesta behoven, från ett rent skåp till en komplett lösning med laddning, larm och släckning.

Litiumbatterier är idag en del av vår vardag och används i all möjlig utrustning både i hemmen och i våra verksamheter. I litiumbatterier så kan det uppstå en termisk rusning som dels avger giftig gas och utvecklar en mycket kraftig brand, alternativt en explosion. För att släcka branden med vatten krävs det mycket stora mängder då vatten initialt förvärrar brandförloppet.

Securas batteriskåp är utrustade med ett unikt släckningssystem FirePro som under 30 minuter håller branden släckt. FirePro systemet stoppar inte den termiska rusningen utan den upphör först när energin i batteriet tar slut, men systemet släcker branden så att man får tid på sig att utrymma fastigheten och vidta åtgärder.

Batteriskåp

SGB-serien

SGB-serien består av 4 olika storlekar av brandklassade batteriskåp, med brandklass 90 minuter enligt EN 14470-1.

Batteribox för säker förvaring av litiumbatterier

Batteribox

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er