Batteriskåp - säker förvaring av litiumbatterier

Batteriskåp

Lösningar för säker förvaring och laddning av litiumbatterier och liknande.

Securas Batteriskåp är utvecklade för att i första hand skydda oss människor mot branden och röken som utvecklas i samband med att ett litiumbatteri går i termisk rusning. Därefter handlar det om att så fort som möjligt informera räddningstjänsten om att en brand uppstått, för att på så sätt också minska skador på byggnader och annan egendom.

Securas batteriskåp är utvecklad för att skydda människor och egendom när ett batteri går i termisk rusning. 90 minuters brandklass för in- och utvändig brand, tillsammans med ett tidigt varningssystem, ger er de bästa förutsättningarna för att minimera skadorna som kan uppstå.

 

  • Brandklassade för invändig brand i 90 minuter enligt EN 1363-1
  • Brandklassade för utvändig brand i 90 minuter enligt EN 14470-1
  • Automatisk dörrstängare
  • Standardutrustade med inbyggd transportsockel
  • Säker och CE-märkt elinstallation
  • Brandlarm för tidig varning
  • Pro-modellerna utrustade med FirePro släcksystem
  • Snabbkopplingar för el och larm

Batteriskåp

Risker med litiumjonbatterier

Termisk rusning
En termisk rusning innebär att batteriet har blivit instabilt, vilket ger upphov till en accelererande temperaturökning som kan orsaka brand i själva batteriet. En rad olika orsaker kan göra batteriet instabilt, till exempel mekanisk påverkan såsom deformation på grund av slag eller stötar, elektrisk påverkan såsom återkommande djupurladdning eller överladdning, kortslutning i battericell på grund av misstag eller föroreningar under tillverkningsprocessen, eller termisk påverkan i form av brand i eller runt batteriet.

Farliga gaser
Vid termisk rusning i batteriet frigörs ett antal olika gaser som kan vara giftiga och retande vid inandning, exempelvis väteklorid, vätecyanid och vätefluorid. De farliga gaserna kan förutom hälsopåverkan också leda till självantändning eller förvärra brandförloppet.

Återantändning
När branden i batteriet är släckt fortsätter ofta värmeutvecklingen under lång tid och detta kan kräva långvarig kylning med stora mängder vatten. Om kylningen upphör för tidigt finns det risk att brand uppstår igen, antingen i batteriet eller i närliggande brännbart material. Erfarenhet från inträffade händelser visar att batterier har återantänts från två timmar upp till flera dygn efter avslutad kylning.

Källa: ”Vägledning, räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer”, MSB, 2020

Kortfattad produktsammanställning på Svenska hittar ni HÄR

Komplett produktfolder på Engelska hittar ni HÄR

För säker förvaring och laddning av litiumjonbatterier

ION-Line - Brandklassade batteriskåp

ION-Line serien är vår mest avancerade och säkra lösning för förvaring och laddning av litiumjonbatterier.

Alla modeller har brandklass 90 minuter för invändig brand enligt EN 1363-1 samt för utvändig brand 90 minuter enligt EN 14470-1 och är som standard utrustade med ett brandlarm som antingen kan skicka varningar via GSM-nätet alternativt kopplas in i verksamhetens befintliga brandlarm.

Pro-modellen är dessutom utrustad med teknisk ventilation för att begränsa värmeökningen vid laddning samt med FirePro släcksystem som begränsar spridningen av brand mellan batterier.

 

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er