Säker förvaring av litiumbatterier

Batteriskåp

Lösningar för säker förvaring och laddning av litiumbatterier och liknande.

Securas Batteriskåp är utvecklade för att i första hand skydda oss människor mot branden och röken som utvecklas i samband med att ett litiumbatteri går i termisk rusning. Därefter handlar det om att så fort som möjligt informera räddningstjänsten om att en brand uppstått, för att på så sätt också minska skador på byggnader och annan egendom.

Även om det idag inte finns något färdigt regelverk för hur vi skall förvara och hantera litiumjonbatterier, är våra lösningar utvecklade för att ge ett så bra skydd som möjligt. Oavsett vilken av våra lösningar som man väljer.

  • Samtliga modeller är utrustade med brandlarm - tidig varning
  • Enklare brandisolerade skåp med larm och laddningsmöjligheter
  • Brandklassade skåp med larm för passiv förvaring
  • Brandklassade skåp med larm och laddningsmöjligheter
  • Brandklassade skåp med larm, laddningsmöjligheter, ventilation och släcksystemet Fire-Pro

Batteriskåp

Säker förvaring av litiumbatterier

Securas Batteriskåp är utvecklade för att i första hand skydda oss människor, om det skulle vara så att ett batteri går i termisk rusning. Därför är samtliga modeller är utrustade med brandvarnare. Utöver brandvarnaren ger skåpen också olika nivåer av brandskydd. Vi har dels en variant av brandisolerat skåp som ger ett visst skydd, men vi har också modeller som har verifierad brandklassning, vilket ger ett högre skydd utåt, men som också innebär att batterierna är skyddade mot yttre brand.

 

Litiumbatterier är idag en del av vår vardag och används i all möjlig utrustning både i hemmen och i våra verksamheter. I litiumbatterier kan det uppstå en termisk rusning som dels avger giftig gas (Väteflourid) och som dessutom skapar en mycket kraftig brand, alternativt explosion. Det är svårt att släcka en brand i ett batteri, och de lösningar som finns på marknaden idag är därför mer inriktade på att begränsa spridningen mellan batterier, än att släcka själva branden.

FirePro-systemet använder en aerosol som sprids i skåpet och som begränsar lågorna som slår ut ur batteriet, vilket gör att brandspridningen mellan batterierna begränsas.

För säker förvaring av litiumjonbatterier

SLB-serien

Brandklassade (60 min enligt NT Fire017) och standardutrustade med seriekopplade brandvarnare, en placerad invändigt och en utvändigt på dörren.  Skåpen är även utrustade med perforerade hyllor, en transportsockel för enkel hantering/flytt samt tydligt uppmärkta med varningsdekaler som informerar om att skåpen innehåller litiumbatterier. Syftet med SLB-serien är i första hand att skydda litiumjonbatterier som inte laddas, men skåpen kan även beställas med säkrad genomföring för indragning av el till laddning. Tillverkas idag i 4 olika storlekar.

Förvaring och laddning av litiumjonbatterier

LB-serien

Brandisolerade (ej klassade) och standardutrustade med perforerade hyllor, två seriekopplade brandvarnare, en invändigt och en utvändigt på dörren, indragen el till ett överspänningsskyddat grenuttag, sockel för enkel hantering/flytt samt uppmärkta med varningstexter som informerar om att skåpen innehåller litiumbatterier.

Säker förvaring och laddning av litiumjonbatterier

SGB-serien

Brandklassade (90 min enligt EN 14470-1) och utrustade med brandlarm, laddningsmöjligheter samt med FirePro släcksystem. Tillverkas idag i 4 olika storlekar och kan utrustas enligt era önskemål och behov.

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er