Batteriskåp - säker förvaring av litiumbatterier

Batteriskåp

Lösningar för säker förvaring och laddning av litiumbatterier och liknande.

Securas Batteriskåp är utvecklade för att i första hand skydda oss människor mot branden och röken som utvecklas i samband med att ett litiumbatteri går i termisk rusning. Därefter handlar det om att så fort som möjligt informera räddningstjänsten om att en brand uppstått, för att på så sätt också minska skador på byggnader och annan egendom. Skydda dig och människor i din omgivning med ett batteriskåp från Secura.

Även om det idag inte finns något färdigt regelverk för hur vi skall förvara och hantera litiumjonbatterier, är våra lösningar utvecklade för att ge ett så bra skydd som möjligt. Oavsett vilken av våra lösningar man väljer.

  • Samtliga modeller är utrustade med brandlarm - tidig varning
  • Enklare brandisolerade skåp med larm och laddningsmöjligheter
  • Brandklassade skåp med larm för passiv förvaring
  • Brandklassade skåp med larm och laddningsmöjligheter
  • Brandklassade skåp med larm, laddningsmöjligheter, ventilation och släcksystemet Fire-Pro

Batteriskåp

Säker förvaring av litiumbatterier

Securas Batteriskåp är utvecklade för att i första hand skydda oss människor, om det skulle vara så att ett batteri går i termisk rusning. Därför är samtliga modeller är utrustade med brandvarnare. Utöver brandvarnaren ger skåpen också olika nivåer av brandskydd. Vi har dels en variant av brandisolerat skåp som ger ett visst skydd, men vi har också modeller som har verifierad brandklassning, vilket ger ett högre skydd utåt, men som också innebär att batterierna är skyddade mot yttre brand.

Litiumbatterier är idag en del av vår vardag och används i all möjlig utrustning både i hemmen och i våra verksamheter. I litiumbatterier kan det uppstå en termisk rusning som dels avger giftig gas (Väteflourid) och som dessutom skapar en mycket kraftig brand, alternativt explosion. Det är svårt att släcka en brand i ett batteri, och de lösningar som finns på marknaden idag är därför mer inriktade på att begränsa spridningen mellan batterier, än att släcka själva branden.

FirePro-systemet använder en aerosol som sprids i skåpet och som begränsar lågorna som slår ut ur batteriet, vilket gör att brandspridningen mellan batterierna begränsas.

För säker förvaring och laddning av litiumjonbatterier

SLA-serien

SLA-serien är vår mest avancerade och säkra lösning för förvaring och laddning av litiumjonbatterier.

Alla modeller har brandklass 90 minuter för utvändig brand enligt test EN 14470-1 samt för invändig brand enligt EN 1363-1. De tillverkas i 3 olika storlekar, och varje storlek finns i två huvudsakliga utföranden. För förvaring av batterier, alternativt för laddning av batterier. Samtliga modeller är utrustade med rökdetektor och brandlarm som dels fungerar fristående, men som också kan kopplas in på verksamhetens befintliga larm. Vissa av batteriskåpen är även utrustade med teknisk ventilation för att begränsa värmeökningen vid laddning samt ett släcksystem (Fire Pro) som begränsar spridningen av brand mellan batterier.

Mer information är på gång, men undertiden hänvisar vi till vår internationella katalog som ni kan ladda hem HÄR

För säker förvaring av litiumjonbatterier

SLB-serien

Brandklassade (60 min enligt NT Fire017) och standardutrustade med seriekopplade brandvarnare, en placerad invändigt och en utvändigt på dörren.  Batteriskåpen är även utrustade med perforerade hyllor, en transportsockel för enkel hantering/flytt samt tydligt uppmärkta med varningsdekaler som informerar om att skåpen innehåller litiumbatterier. Syftet med SLB-serien är i första hand att skydda litiumjonbatterier som inte laddas, men skåpen kan även beställas med en CE-märkt laddningsskena för säker laddning av batterierna. Tillverkas idag i 5 olika storlekar.

Enklare lösning för förvaring och laddning

LB-serien

Brandisolerade (ej klassade) batteriskåp standardutrustade med perforerade hyllor, två seriekopplade brandvarnare, en invändigt och en utvändigt på dörren, indragen el till ett överspänningsskyddat grenuttag, sockel för enkel hantering/flytt samt uppmärkta med varningstexter som informerar om att skåpen innehåller litiumbatterier.

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er