Arkivskåp

flexibel och lättplacerad förvaringslösning för alla behov

Arkivskåp används i första hand när man önskar en lättanvänd och flexibel förvaringslösning för lite större volymer av handlingar, och när man vill ha möjligheten att skydda olika typer av handlingar i ett och samma arkivskåp.

  • Brandklassade 60 P enligt NT Fire 017
  • Låg vikt och tunna väggar
  • Flexibel inredning
  • Neutral design
  • Pulverlackerade i Ral 9010
  • Unik dörrkonstruktion
  • Lätta att placera och att använda

Arkivskåp för era handlingar

Smidigt och praktiskt

Arkivskåp är till skillnad från dokumentskåp en mycket mer flexibel förvaringslösning, även om arkivskåp i grund består av en stomme och en till två dörrar precis som dokumentskåp gör. De är båda brandklassade och skyddar därmed handlingar vid brand, men den stora skillnaden är att Securas arkivskåp är designade för alla dagar som det inte brinner! Med det menar vi att arkivskåpen är designade för att användas varje dag som en naturlig förvaringsplats på kontoret, som vilken bokhylla som helst. Men som också naturligtvis skyddar handlingarna den dagen som man drabbas av brand.

För att ett arkivskåp skall kunna fungera som en naturlig förvaringsplats måste det kunna placeras direkt i anslutning till våra arbetsplatser där handlingarna hanteras. Det kräver att arkivskåp har en ren och neutral design, låg vikt, ett lätthanterligt lås, optimerade mått och att de kan anpassas till alla tänkbara typer av förvaringsbehov

Securas brandklassade arkivskåp är utvecklade just för detta!

Arkivskåp från SA-serien

Securas brandklassade arkivskåp serie SA är utvecklade med den senaste tekniken inom brandklassad förvaring.

Kontakta Secura för att få reda på vilket arkivskåp som skulle passa er