Vad är arkivskåp?

Arkivskåp är förvaringsenheter avsedda för förvaring av diverse handlingar och dokument. Det kan gälla alltifrån affärshandlingar och arkiv till korrespondens och kontrakt. Gemensamt för de i skåpen vanligtvis förvarade objekten är att de alla utgörs av pappershandlingar.

Hur fungerar arkivskåpens klassning?

Nu har vi svarat på frågan ”vad är arkivskåp?”. Samtliga arkivskåp från Secura har också en officiell brandklassning. Det innebär att de testats och fått en certifiering på att de har ett visst brandskydd. 

Genom historien har brandskyddande förvaringsenheter såsom brandsäkra skåp för pappershandlingar provats, klassificerats och certifierats på flera olika sätt. Således har märkningen av brandsäkerheten varierat. Idag använder vi på Secura den mest moderna klassificeringen, som slutar på “P”. Våra brandsäkra skåp för arkiv är brandklassade 60 P enligt NT Fire 017, vilket betyder att pappershandlingar klarar minst 60 minuter i skåpen när det är utsatt för brand.

Är ni i behov av en förvaringslösning med ännu högre brandsäkerhet? Kika då på våra dokumentskåp med brandklassning 90 P eller 120 P – de högsta brandklassningarna på som finns tillgängliga idag.

Vilka är fördelarna med skåpen?

Arkivskåpen från Secura kombinerar två väldigt fördelaktiga funktioner för både det lilla företaget och den stora organisationen: brandsäkerhet och flexibilitet. Securas skåp har en stabil och trygghetsgivande brandklassning, men är framför allt designade för de dagar då det inte brinner. Därför har de en vacker design och låg vikt för att kunna smälta in i kontorsmiljön och lätt kunna förflyttas om behovet skulle uppstå. 

Säker förvaring från Secura

Kontakta oss för att ta fram en helhetslösning som motsvarar era förvaringsbehov.