Typer av arkivskåp

Arkivskåpssorter genom tiderna

Arkivskåp har använts på olika sätt under historiens gång. Även idag använder både privatpersoner och organisationer sina arkivskåp för diverse sorters förvaring.

Olika typer av arkivskåp

Nedan går vi igenom några av de olika slags arkivskåp som har funnits eller fortfarande finns på marknaden. 

Arkivskåp för journaler

För förvaring av fysiska patientjournaler används än idag gärna arkivskåp. För alltifrån elevhälsan till sjukhus med stora journalarkiv passar de rymliga, lättanvända och låsbara arkivskåpen och brukas av alltifrån sjuksköterskor och läkare till kuratorer och psykologer. 

Arkivskåp för ritningar

Många tror att arkivskåp är de mest utvecklade skåpen för förvaring av storskaliga dokument som ritningar och kartor. Secura har dock tagit fram förvaringslösningen som är ännu mer lämpad: ritningsskåpet. Det moderna ritningsskåpet tillåter er att förvara dokument i upptill storlek A0 utan att de behöver vikas eller skadas på liknande sätt. 

Arkivskåp på hjul

Arkivskåp kan ges en extra grad av flexibilitet genom att stå på fyra hjul. På Secura kallar vi de skåp som står närmast arkivskåp på hjul för transportskåp. De är i första hand framtagna för att säkert kunna transportera laptops och andra skyddsvärda föremål, men passar utmärkt för annan förvaring som behöver säkras under förflyttning.   

Brandklassat arkivskåp 

Framtagningen av brandfördröjande arkivskåp har faktiskt varit igång sedan 1800-talet. På Secura tog vi fram vårt första brandklassade kassaskåp 1990 och två år senare tar vi även fram de första brandklassade arkivskåpen. Än idag utgör de den bästa lösningen för att skydda handlingar mot brand. 

Arkivskåp för hängmappar

Idag är arkivskåp en bra förvaringslösning för hängmappar. Vi på Secura producerar dock specialframtagna skåp om man har ett stort behov av att förvara just detta och kallar dem då för hängmappsskåp. Samtliga arkivskåp i Securas SA-serie har inredningstillbehör i form av en hängmappsram, där ni har plats för 2 x 550 mm hängmappar. 

All förvaring i våra arkivskåp

Låt Secura ta fram de bästa förvaringslösningarna för er.