Brandsäkert arkivskåp

Brandskyddande arkivskåp

Arkivskåp med brandskydd blir allt viktigare idag, både på arbetsplatser och i hem. Samtliga av Securas arkivskåp har en godkänd och certifierad brandklassning.

Vilka krav måste brandskyddade arkivskåp uppfylla?

För att en förvaringsenhet, som t.ex. en viss typ av arkivskåp, ska få en certifiering eller klassificering om brandskydd måste den testas enligt en lämplig standard. De standarder för brandskyddande förvaringsenheter som används mest idag är följande fyra stycken: 

  1. SS-EN 1047-1
  2. SS- EN 15659
  3. NT Fire 017
  4. UL 72

Hur brandklassas arkivskåp?

Samtliga förvaringsenheter bör testas för brandklassning utifrån samma grunder. Därigenom prövas de innan eventuell certifiering eller klassning utifrån vilken typ av förvaringsenhet det är. T.ex. testas dataskåp, eller datamediaskåp som de också kallas, på ett sätt och arkivskåp på ett annat. Vissa av dessa tester omfattar inte bara brandtest, utan även falltest och avsvalningskurva.

Securas brandklassade arkivskåp

Securas arkivskåp testas enligt standarden NT Fire 017, en provningsmetod för brandmotstånd i förvaringsenheter som syns i standardlistan ovan. När testet genomförts och en klassning uppnåtts får förvaringsenheten en beteckning för detta. Idag används ofta beteckningarna 60P, 90P och 120P. Därför har Securas arkivskåp brandklassningen 60P enligt NT Fire 017, vilket i praktiken innebär att pappershandlingar klarar sig i minst 60 minuter i arkivskåpet om det skulle börja brinna.

Era brandsäkra arkivskåp

Kontakta Secura för en förvaringslösning anpassad utifrån era behov.