Arkivskåp för olika innehåll

Vad kan förvaras i arkivskåp?

Arkivskåpen är designade för att på bästa sätt förvara och brandsäkra olika sorters dokument och handlingar. Läs mer om några av de olika typer av innehåll som kan förvaras i Securas arkivskåp.   

Arkivskåp – hängmappar & mappar

Hängmappar förvaras vanligen i specialdesignade hängmappsskåp, i första hand. De svenskproducerade hängmappsskåpen från Secura är inredda med en stomme samt mellan en till fyra utdragbara lådor med upphängningsanordningar designade just för hängmappar. 

Vill du förvara hängmappar i hela eller delar av ett arkivskåp från Secura går det också utmärkt. Tack vare de tillval vi erbjuder kan vi enkelt omvandla så stor del av skåpet som du vill till ett mer hängmappsanpassat sådant. Vi installerar gärna hängmappsramar i dina arkivskåp. Som flest får Securas arkivskåp plats med sex stycken hängmappsramar på skenor, vilka gör att du kan förvara upp till 5,16 löpmeter hängmappar. 

Naturligtvis kan du även förvara liggande mappar i Securas arkivskåp, tack vare hur flexibelt upplagd inredningen i arkivskåpen är.

Arkivskåp – ritningar & kartor

Tekniskt sett går det bra att förvara även ritningar i arkivskåp. Vill ni dock ha den mest optimala förvaringslösningen för just ritningar rekommenderar vi på Secura våra anpassade ritningsskåp för förvaring av liggande ritningar.  

Har ni ett behov av att förvara liggande kartor på en säker plats är Securas bästa rekommendation för detta också ett ritningsskåp. Där får dokument i storleken för A1 och A0 plats i liggande läge.

För alla era dokument

Låt Secura ta fram en helhetslösning med arkivskåp som passar företagets förvaringsbehov.