Använder ni 200 liters fat med spolarvätska?

Då har vi rätt lösning för er! Vi har utvecklat en förvaringslösning och hanteringslösning för 200 liters fat med t.ex. spolarvätska. Fatet placeras i vårt SGS 990 (SP2369) som vi har extrautrustat för just denna hantering. Hela iden bygger på att man skall kunna ha fatet stående säkert hela tiden och endast behöva öppna dörren i samband med utbytet av fatet, alternativt vi överpumpning vid påfyllning. Spolarvätskan blandas och pumpas direkt via slang till fordonet utan någon manuell hantering.

Vi har utvecklat en förvaringslösning och hanteringslösning för 200 liters fat med t.ex. spolarvätska

Fler nyheter