Nya produktfoldrar

Nu finns det tre olika produktfoldrar som riktar in sig på tre olika målgrupper. Säker förvaring i hemmet eller på det mindre kontoret (Privat) med både brandklassade och inbrottsklassade produkter. Säker förvaring på små och stora kontor (Premium) innehåller våra brandklassade arkivskåp serie SA samt även hängmappsskåpen serie SV. Säker exponering och förvaring av brandfarlig vara redovisar vår SGS-serie som vänder sig till butiker som säljer brandfarliga varor såväl som till enskilda användare. Samtliga foldrar, faktablad, prislistor mm kan alltid hämtas hem i vårt faktabibliotek.

Produktfoldrar

Fler nyheter