Justerad prislista daterad 2022.05.01

Till våra kunder och samarbetspartner 

På grund av den senaste tidens oroligheter på världsmarknaden, med kraftigt ökade kostnader på råmaterial, ingående komponenter, elektronik, energi, transporter etc. tvingas vi nu genomföra ytterligare en prisjustering av hela vårt sortiment. Det gäller samtliga våra egentillverkade produkter och de produkter vi importerar eller köper in från andra tillverkare.

Prisjusteringen varierar från ingen justering upp till som mest 20 %, varav huvuddelen av sortimentet är höjt med ca 15 %. Den nya och uppdaterade prislistan bifogas i detta mail, men kan även laddas ned digitalt här: PRISLISTA 2022.05.01

Tyvärr är situationen väldigt oförutsägbar och våra produktionskostnader kan ändras mer eller mindre från dag till dag. Det gör att vi vi nu tillfälligt kommer att använda en kortare giltighetstid för vår ca prislista, för att ha möjlighet att på kort varsel kunna reglera priserna om så krävs. Denna prislista gäller därför till att börja med endast fram till 2022-06-30.

Vår förhoppning är naturligtvis att vi skall kunna hitta en mer stabil och långsiktig prissättning av våra produkter, men som läget är just nu finns det tyvärr inga andra alternativ.

Med vänlig hälsning
Secura Sweden AB
Rickard Dahlstedt