Kemikalieskåp

SG 803

Minsta modellen av skåpen med 895 mm höjd, som tack vare sitt grundare (endast 300 mm) utförande fungerar bra till att hänga upp på väggen. Som standard utrustat med 1 st flyttbara hylla samt nyckellås med 2 st tillhörande nycklar. Som tillval finns även handtag med kodlås.

Ventilationskanal med längsgående hål vilket gör att samtliga hyllplan ventileras och försedd med frånluftstos på taket (100mm). Se skissbild till vänster.

Brandklass: Brandisolerade, ingen klassning men testats för utvändig brand enligt SP 2369
Inredning: 1 st flyttbar hylla

Utvändigt mått:
 895*1000*300 mm
Invändigt mått: 730*925*275 mm
Vikt: 50 kg

Kontakta Secura för att få reda på vilka produkter som skulle passa er