Regler för kemikalieskåp

I miljöbalken och arbetsmiljölagen finns krav på kemikalieskåp. Även MSB:s rekommendationer bör tas i beaktande när ditt företag investerar i kemikalieskåp. Här listar vi några av de viktigaste reglerna vid inköp av kemikalieskåp. 

Viktiga regler att känna till om kemikalieskåp

1. Regler om ventilering i kemikalieskåp

Det finns flera omständigheter som gör att ditt kemikalieskåp kan kräva att vara utrustat med en ventileringsanordning. Exempel på sådana är om kemikalier förvaras i oöppnade förpackningar, om kemikalierna i gasform är tunga och om de har stark lukt. Därför är Securas kemikalieskåp i serie SG alltid utrustade med ventilation och har genomgått certifierad testning av ventilationen.

2. Regler om mängdförvaring i kemikalieskåp

Kemikalieskåpets inredning är av stor vikt för den mängd kemikalier du tänkt förvara. Tänk ut hur många behållare du kommer vilja förvara. Securas kemikalieskåp är anpassade för att kunna förvara flera olika kemikaliebehållare. Skåpen levereras som standard med flyttbara lådor och kan dessutom konstrueras med bottentråg för förvaring av större dunkar. 

3. Regler för förvaring av frätande kemikalier

Innan inköpet av kemikalieskåp bör du även tänka på vilken typ av ämnen som ska förvaras däri. Om ni behöver förvara syror eller basiska ämnen i skåpen kan Secura erbjuda specialanpassade lösningar som hanterar syror, frätande och brandreaktiva ämnen.

Kemikalieskåp från Secura

Vi på Secura kan våra kassaskåp. Därför är kemikalieskåpen en given del av vårt breda skåputbud. Hör av dig till oss för att ta reda på hur vi kan ta fram lösningar anpassade efter just era behov tack vare vår egen produktion av brandklassade skåp och mer vardagliga plåtskåp såsom arkivskåp och dokumentskåp.