Ny modell i SGS-serien

Secura Sweden AB är den enda producenten av brandavskiljande skåp i Sverige idag. Det huvudsakliga användningsområdet för våra produkter är att fungera som displayskåp vid försäljning av brandfarliga vätskor och aerosoler i butik men skåpen kan även användas i andra sammanhang där man behöver förvara brandfarliga varor på ett säkert sätt. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra lösningar och har under åren uppdaterat skåpen vid flera tillfällen. Den modell som vi tillverkar idag (sedan juni 2012) heter SGS och består av i första hand 3 olika modeller skåp. Två modeller i olika höjder för 90-sektioner och en modell utvecklad för halvpallshantering. SGS-serien utvecklades för att ge varorna maximal varuexponering och på så sätt kompensera för att de står inuti ett skåp istället för fritt på hyllor.

  • Rätt design – slät konstruktion, ingen klämrisk, inga vassa kanter.
  • Rätt varuexponering – kraftull LED belysning, hela höjden nyttjas, fokus på varorna
  • Rätt säkerhet – fast gjuten brandisolering, välter inte, testat och certifierat enligt SP2369
  • Rätt kvalitet – inga hängande dörrar, ingen service, håller länge.

Vi ser nu en ökad efterfrågan på mindre skåp som kan placeras ute i butikerna tillsammans med respektive varugrupp, istället för att samla varor från olika varugrupper i ett och samma skåp/rum. Genom att placera ut flera mindre skåp i butikerna ökar försäljningen eftersom kunderna då hittar varorna där de förväntar sig att de skall finnas. Det är mer eller mindre omöjligt för mig som kund att veta att just den vätskan, skummet, limmet, sprayburken som jag behöver är brandfarlig eller inte, så om jag inte ser tändvätskan vid kolet eller förtunningen vid färgen så missar jag att köpa den. Bäst är alltså att placera ut exponeringsskåpen vid respektive varugrupp för att på så sätt hålla uppe och till och med öka försäljningen. Vi har därför utökat SGS-serien med SGS 210 som vi valde att göra 60 cm brett och 1400 högt. Anledningen till att vi inte ville minska höjden är att vi får en bättre exponering om vi bibehåller höjden och i stället minskar bredden. SGS 210 kan med fördel;

  • placeras ute i butiken tillsammans med respektive varugrupp
  • användas för display av en specifik vara/fabrikat
  • placeras framme vid kassorna för spontanköp

Ladda ner faktabladet här

Vi har utökat SGS-serien med SGS 210 som vi valde att göra 60 cm brett och 1400 högt

Fler nyheter