Brandavskiljande displayskåp serie SGS

Secura brandavskiljande displayskåp för brandfar...

Läs mer

Säker förvaring av stora volymer av spolarvätska mm

Använder ni 200 liters fat med spolarvätska? Då...

Läs mer

Gas- och gasolskåp serie SAG – skydd mot brandfarliga gaser

Behöver ni förvara gas eller gasol säkert? Då är våra gas- och gasolskåp ...

Läs mer

Gasskåp serie SGG – 30 min enligt EN 14470-2

Gasskåp serie SGG är brandklassat i 30 minuter enligt den Europeiska standarde...

Läs mer

Brandklassade kemikalieskåp serie SGP

Kemikalieskåp testade enligt EN 14470-1 för säker förvaring av brandfarlig v...

Läs mer

Brandisolerade kemikalieskåp serie SG

Lämpligt skåp vid förvaring av brandfarlig vätska eller aerosoler i laborato...

Läs mer