Brandavskiljande displayskåp serie SGS

Secura brandavskiljande displayskåp för brandfar...

Läs mer

Gas- och gasolskåp serie SAG – skydd mot brandfarliga gaser

Behöver ni förvara gas eller gasol säkert? Då ...

Läs mer

Säker förvaring av stora volymer av spolarvätska mm

Använder ni 200 liters fat med spolarvätska? Då kan våra SGS 990 FAT vara en...

Läs mer

Brandklassade kemikalieskåp serie SGP

Kemikalieskåp testade enligt EN 14470-1 för säker förvaring av brandfarlig v...

Läs mer

Brandisolerade kemikalieskåp serie SG

Lämpligt skåp vid förvaring av brandfarlig vätska eller aerosoler i laborato...

Läs mer